Document 3134-XII, valid, current version — Adoption on April 22, 1993
( Last event — Entry into force, gone May 12, 1993. Take a look at the history? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.232 )

Внести зміни до пункту 1-1 частини першої статті 255 Кодексу
України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1988 р., N 33, ст. 808; 1989 р.,
N 19, ст. 182, N 22, ст. 236, N 49, ст. 673; 1990 р., N 5, ст. 59,
ст.60, N 18, ст. 278, N 20, ст. 313, N 22, ст. 367; 1991 р., N 7,
ст. 45, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 39, ст. 514, N 40, ст. 527, N 45, ст. 600; 1992 р., N 5, ст. 40,
N 32, ст. 457, N 39, ст. 570, N 47, ст. 648), виклавши його в
такій редакції:
"1-1) службові особи, уповноважені на те виконавчими
комітетами місцевих Рад народних депутатів, місцевими органами
державної виконавчої влади (статті 49, 50, 63-77, частина друга
статті 83, стаття 85 (крім порушень правил полювання, рибальства
і охорони рибних запасів), статті 87-89, 91, 97-1, 104, стаття
105 (за порушення правил боротьби з бур'янами), статті 106-1,
106-2, 152, 153, 155, 156, 158-160-4, 185-1, статті 78-84 (крім
порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні
атмосферного повітря, а також правопорушень, зв'язаних з
перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного
автомототранспортними засобами під час роботи)".
Цей Закон набирає чинності з моменту його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3134-XIIon top