Документ 3130-XII, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.07.2015, основание - 1697-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
{ Закон втратив чинність на підставі Закону N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015, N 2-3, ст.12 }
 
Про внесення змін до Закону України "Про
прокуратуру" та Кримінально-процесуального
кодексу України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.229 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести такі зміни до законодавчих актів України:
 
     I. До Закону України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ):
 
     частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
 
     "Право дачі санкції на арешт особи належить Генеральному прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, прирівняним до них прокурорам та їх заступникам, міським, районним, іншим прирівняним до них прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо це обумовлено спеціальним наказом Генерального прокурора України".

 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 22 квітня 1993 року
N 3130-XIIвверх