Документ 3130-08, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 44, ст. 445 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }
Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )

{ Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова
Президії Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар
Президії Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 14 жовтня 1974 р.
N 3130-VIIIвверх