Документ 3106-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 01.04.2014, основание - 1166-VII


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про загальну структуру і чисельність
Управління державної охорони України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 2-3, ст.50 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 492-V ( 492-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.80 N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 }

 
     Стаття 1. Затвердити таку загальну структуру Управління державної охорони України:
 
     орган управління державною охороною України;
 
     підрозділи охорони органів державної влади України, посадових осіб та об'єктів;
 
     регіональні підрозділи державної охорони;
 
     підрозділи забезпечення, підприємства, установи, організації, навчальні заклади.
 
     Стаття 2. Затвердити загальну чисельність Управління державної охорони України у кількості 2694 особи.
{ Стаття 2 в редакції Закону N 492-V ( 492-16 ) від 19.12.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }
 
     Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 17 листопада 2005 року
N 3106-IVвверх