Документ 3097-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 02.02.2006, основание - 3335-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до Сімейного кодексу України
щодо Центру з усиновлення дітей
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 22, ст.179 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3335-IV ( 3335-15 ) від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.183 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Внести до Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) такі зміни:
 
     1. У частині третій статті 214 слова "Центру з усиновлення дітей при спеціально уповноваженому центральному органові виконавчої влади в галузі освіти (далі - Центр з усиновлення дітей)" замінити словами "урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді (далі - урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини)".
 
     2. У частині першій статті 215 слова "Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями освіти" замінити словами "Міністерством у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх".
 
     3. У частинах першій та другій статті 215, абзацах другому та третьому частини першої статті 282, частинах другій, третій та четвертій статті 283 слова "Центр з усиновлення дітей" у всіх відмінках замінити словами "урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини" у відповідному відмінку.
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
( Пункт 2 розділу II в редакції Закону N 3335-IV ( 3335-15 ) від 12.01.2006 )
 
     3. Кабінету Міністрів України:
 
     створити до 1 травня 2006 року урядовий орган державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді;
 
     до створення урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини у складі центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї та молоді і початку виконання ним наданих йому у встановленому порядку повноважень покласти виконання повноважень цього органу в частині ведення обліку осіб, які бажають усиновити дитину, обліку дітей, які можуть бути усиновлені, та реалізації порядку усиновлення дітей на Центр по усиновленню дітей при Міністерстві освіти і науки України;
 
     у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
     подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
( Розділ II доповнено пунктом 3 згідно із Законом N 3335-IV ( 3335-15 ) від 12.01.2006 )

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 16 листопада 2005 року
N 3097-IVвверх