Про Державний бюджет України на 1993 рік
Закон Украины; Бюджет от 09.04.19933091-XII
Документ 3091-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 07.07.1993, основание - 3355-XII

                                                          
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державний бюджет України на 1993 рік

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 20, ст.212 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3092-XII ( 3092-12 ) від 09.04.93, ВВР, 1993, N 20, ст.213 )
( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 43-93 від 30.04.93, ВВР, 1993, N 26, ст.281
Законом
N 3355-XII ( 3355-12 ) від 01.07.93, ВВР, 1993, N 34, ст.356 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1993 рік
по доходах у сумі 4632428,6 млн. карбованців, по видатках - у сумі
5615726,7 млн. карбованців, граничний розмір дефіциту - 983298,1
млн. карбованців. Національному банку України видати кредит Міністерству
фінансів на покриття дефіциту бюджету строком на 7 років.
Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на
1993 рік по основних видах надходжень у таких сумах:
(млн. крб.)
Податок на добавлену вартість 1054062,3
Податок на доходи підприємств і організацій 600317,5
Акцизний збір 369935
Державне мито 2751,2
Надходження від зовнішньоекономічної
діяльності - разом 1005592,6
в тому числі: доходи від експорту продукції 600503,1 вивізне (експортне) мито 286489,5 митні доходи 118600
Відрахування на геологорозвідувальні роботи 115000
50 відсотків надходжень коштів від
приватизації майна державних підприємств 650000
Мобілізація коштів для фінансування структурної
перебудови економіки (25 відсотків
амортвідрахувань) 73020
Надходження коштів від продажу військового
майна 50000
Внески підприємств та господарських
організацій до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення 611300
Збори на інші неподаткові доходи 100450
з них: санкції за порушення податкового законодавства 50000 повернення бюджетних позичок та проценти за користування ними 2080
Стаття 3. Установити в Державному бюджеті України на 1993 рік
асигнування на здійснення таких заходів:
(млн. крб.)
Соціальний захист населення - разом 621925,3
з них: грошова допомога біженцям та переселенцям 150 надання пільгового кредиту членам житлово-будівельних кооперативів та індивідуальним сільським забудовникам 20831,7
соціальне забезпечення 350175,7 в тому числі: - пенсії військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ 133440 - перерахування до Пенсійного фонду
на виплати:
пенсій військовослужбовцям рядового,
сержантського і старшинського складу
строкової служби та їх сім'ям 53842
допомога на дітей від 1,5 до 3 років 52164 - перерахування до Фонду соціального
захисту інвалідів 93699 - утримання будинків-інтернатів та інших
установ соціального забезпечення 16407,7 - установка телефонів учасникам війни 623
Фінансування заходів, пов'язаних із здійсненням державного регулювання цін (державна дотація на газ, торф, медикаменти, будівельні матеріали для індивідуальних забудовників та житлово- будівельних кооперативів, здешевлення вартості будівництва житла молодіжними житловими комплексами, житлово-комунальне господарство (відшкодування різниці в цінах на обслуговування ліфтів у будинках житлово- будівельних кооперативів, збитки житлово- комунального господарства Академії наук України), послуги авіаліній) 250767,8
Фінансування соціально-культурних закладів і установ - разом 686552,6
в тому числі: освіти 459247,1 культури 99292,7 охорони здоров'я 104723,8 фізичної культури та молодіжних заходів 18789
з них: створення матеріально-технічної бази для підготовки спортсменів України до XVII зимових (1994 р.) та XXVI літніх (1996 р.) Олімпійських ігор 1500
Фінансування відомчих закладів соціально- культурної сфери 4500
Фінансування науки 177708
Державні капітальні вкладення у розвиток
галузей і структурну перебудову економіки 292961
з них: на розвиток агропромислового комплексу 136227
Народне господарство - разом 1282795,2
з них: - бюджетні позички 108565
в тому числі на капітальні вкладення 78565 - фінансування геологорозвідувальних робіт 115000 - фінансування заходів по конверсії
підприємств оборонного комплексу і
створення нових видів цивільної продукції 186520 - фінансування Національної космічної
програми 36000 - створення потужностей по переробці брухту
і відходів дорогоцінних металів 9310,3 - землевпорядкування, протиепізоотичні заходи,
експлуатація та утримання зрошувальних систем,
ветеринарної мережі та інші витрати системи
агропромислового комплексу 37641 - проведення земельної реформи 888 - відшкодування подорожчання племінної
худоби 39235 - відшкодування витрат по оплаті сортових
надбавок за елітне насіння 60165 - рекультивація та докорінне поліпшення
земель 1239,2 - охорона навколишнього природного середовища 3275
з них утримання місцевих природоохоронних
органів 1888 - ведення лісового господарства, охорона і
захист лісів 28155 - фінансова допомога і часткова сплата
процентів по виданих кредитах:
підприємцям 2500
селянським (фермерським) господарствам 13500
колективним сільськогосподарським
підприємствам 800 - забезпечення державних резервів 72563 - компенсація різниці в цінах по вугіллю 491400 - заходи щодо виведення ЧАЕС з експлуатації
та будівництво м. Славутича 5200
Фінансування житлово-комунального та шляхового
господарства - разом 20201,6
в тому числі: - капітальний ремонт житлового фонду 162,4 - благоустрій міст 39,2 - ремонт та утримання шляхів 20000
Реставрація пам'яток архітектури 3195,2
Заходи, пов'язані з поверненням
кримськотатарського, німецького та інших
депортованих народів 23802
з них капітальні вкладення 17900
Фінансування оборони - разом 544256,2
в тому числі:
Міністерство оборони 485569,2
Національна гвардія 16413
Прикордонні війська 38158
Штаб і війська цивільної оборони 4116
Фінансування будівництва житла для
військовослужбовців за рахунок коштів від
продажу військового майна 50000
Правоохоронні, митні органи, податкова
служба - разом 324610,9
в тому числі: Служба безпеки України 42461 органи Міністерства внутрішніх справ 176148 установи і підприємства Міністерства внутрішніх справ по виконанню покарань 41034 Управління держохорони 1661 митні органи 14952,7 місцеві державні податкові інспекції 48354,2
Утримання органів законодавчої, виконавчої
та судової влади - разом 126644,8
в тому числі: законодавчої влади 3676,6 виконавчої влади 100471,7 судової влади 22496,5
Прокуратура 16576,2
Придбання обладнання для виробництва цінних
паперів та документів суворого обліку 1459,4
Будівництво потужностей по виготовленню
власної валюти 7100
Зовнішньоекономічна діяльність - разом 405592,6
в тому числі: платежі по кредитних угодах під гарантії Уряду 81984,3 витрати по зовнішньоекономічній діяльності 323608,3
Інші видатки 38529,2
з них: карбування монет 7000
Резервний фонд Кабінету Міністрів України 80000
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціальним
захистом населення 611300
Поповнення оборотної касової готівки 100000
з них капітальні вкладення 196000
Фінансування Програми стабілізації економіки:
Республіки Крим 57000
м. Севастополя 28850
Сплата процентів Національному банку України
за кредит 42800
Субвенції місцевим бюджетам 68066,5
Стаття 4. Затвердити на 1993 рік нормативи відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Республіки Крим та
бюджетів областей, міст Києва і Севастополя у таких розмірах
(процентах від загальної суми):

Податок на доходи Акцизний Податок на
підприємств і збір добавлену
організацій вартість

Республіка Крим 100 100 100
Області:
Вінницька 100 50 89,7
Волинська 100 100 100
Дніпропетровська 25 10 24,3
Донецька 25 10 22,1
Житомирська 100 100 100
Закарпатська 100 100 100
Запорізька 50 50 60,3
Івано-Франківська 50 50 68,9
Київська 100 100 100
Кіровоградська 100 50 95,7
Луганська 50 50 35,7
Львівська 50 50 38,6
Миколаївська 100 50 62,1
Одеська 50 50 41,1
Полтавська 25 10 35,6
Рівненська 100 100 100
Сумська 100 100 100
Тернопільська 100 50 90,7
Харківська 25 50 27,1
Херсонська 100 100 74,2
Хмельницька 50 100 63,6
Черкаська 50 50 76,5
Чернівецька 100 100 100
Чернігівська 50 50 23,1
м. Київ 50 50 36,1
м. Севастополь 100 100 100
Стаття 5. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України субвенції бюджетам Республіки Крим, областей і міста
Севастополя у сумі 68066,5 млн. карбованців на фінансування
видатків місцевих бюджетів, що не покриваються доходами, у тому
числі:
(млн. крб.)
Республіка Крим 10 280
Області:
Волинська 12304,8
Житомирська 2430,7
Закарпатська 13853,7
Київська 11742,2
Рівненська 4868,5
Сумська 3460,8
Чернівецька 7607,9
м. Севастополь 1517,9

Стаття 6. Установити, що в 1993 році: а) розмежування частини загальнодержавних податків і зборів
між республіканським бюджетом Республіки Крим, обласним бюджетом
та бюджетами районів і міст визначається Верховною Радою
Республіки Крим, обласною, Київською і Севастопольською міськими
Радами народних депутатів; б) регулюючими доходами між усіма рівнями місцевих бюджетів
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя є прибутковий
податок з громадян, а також частина плати за землю в розмірі 40
відсотків від загальної її суми, яка відповідно до Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (стаття 20) повинна
централізуватись на спеціальних бюджетних рахунках України,
Республіки Крим і областей; в) кошти від реалізації зброї, військової техніки і майна, а
також передачі в оренду основних фондів, рухомого і нерухомого
майна Збройних Сил зараховуються до державного бюджету і
спрямовуються на їх утримання та будівництво житла для
військовослужбовців; г) виручка від реалізації конфіскованого митними органами
майна зараховується до державного бюджету і спрямовується на
утримання та розвиток митної служби; д) внески підприємств, установ і організацій на соціальне
страхування, відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, а також обов'язкові внески до Фонду сприяння
зайнятості населення провадяться у порядку і розмірах,
встановлених у 1992 році; ж) відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення з
місцевих бюджетів здійснюються за розмірами, що визначаються
самостійно відповідними Радами народних депутатів.
Стаття 7. Установити на 1993 рік, починаючи з 15 квітня,
ставку податку на добавлену вартість у розмірі 28 процентів до
оподатковуваного обороту, який не включає податок на добавлену
вартість. ( Стаття 7 із змінами, внесеними згідно з Декретом N 43-93 від
30.04.93 )
Стаття 8. Відновити дію Закону України "Про оподаткування
доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ), починаючи з 1
квітня 1993 року.
Стаття 9. Збільшити в 30 разів мінімальну ставку земельного
податку, встановлену статтею 5, і податку за земельні ділянки,
встановлені статтями 7, 8 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ), а також середні ставки податку, встановлені статтями
5 і 6 цього Закону.
Стаття 10. Установити на 1993 рік, що 50 відсотків
надходження коштів від приватизації майна державних підприємств
зараховуються до Державного бюджету і спрямовуються на
фінансування структурної перебудови економіки.
Стаття 11. Залучити до Державного бюджету для кредитування у
1993 році структурної перебудови базових галузей народного
господарства 25 відсотків амортизаційних відрахувань державних
підприємств і господарських організацій незалежно від їх
підпорядкування, крім підприємств і організацій агропромислового
комплексу. Встановити, що підприємства Мінмашпрому України
спрямовують їх до Державного фонду сприяння конверсії. ( Стаття 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3355-12 від
01.07.93 )
Стаття 12. Списати у 1993 році за рахунок коштів державного
бюджету заборгованість по кредитах, одержаних підприємствами,
організаціями агропромислового комплексу до 1 вересня 1990 року, в
сумі 2500 млн. карбованців.
Стаття 13. Установити на 1993 рік розмір оборотної касової
готівки по Державному бюджету в сумі 100000 млн. карбованців.
Стаття 14. Установити на 1993 рік, що фінансування
матеріально-технічної бази і соціальної сфери вугільної
промисловості в сумі 110 млрд. крб. здійснюється за рахунок коштів
галузі, яка звільняється від оподаткування доходів.
Стаття 15. Погашення процентів по позичках агропромислового
комплексу в сумі 46,8 млрд. крб. відшкодовується за рахунок
дивідендів, що припадають на долю держави як акціонера банку
"Україна" АК.
Стаття 16. Фінансування творчих спілок та соціальний захист
діячів літератури і мистецтва (1,545 млрд. крб.) здійснювати в
межах коштів, передбачених в бюджеті по галузі "Культура".
Стаття 17. Фінансування Міністерства оборони України
здійснювати тимчасово протягом квітня в межах асигнувань,
затверджених Державним бюджетом України на 1993 рік. Остаточну суму фінансування на 1993 рік визначити після
затвердження Воєнної доктрини і програми скорочення Збройних Сил
України.
Стаття 18. Установити, що в тих випадках, коли суб'єкти
законодавчої ініціативи та інші суб'єкти права вносять до
Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України пропозиції про
надання пільг щодо оподаткування підприємств, організацій або
виділення додаткових асигнувань з бюджету, вони повинні одночасно
подавати пропозиції, спрямовані на відповідне поповнення доходів
або скорочення видатків державного бюджету.
Стаття 19. Установити, що додаткові витрати відповідно до
рішень, що приймаються Верховною Радою Республіки Крим, обласними,
Київською і Севастопольською міськими та місцевими Радами народних
депутатів усіх інших рівнів, можуть здійснюватись тільки за умови
вишукання ними додаткових фінансових ресурсів відповідних
регіонів.
Стаття 20. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін
ліквідувати фонди, які фінансуються з бюджету, передавши їх
функції відповідним структурам державного управління.
Стаття 21. Кабінету Міністрів України: здійснювати фінансування видатків, передбачених Законом "Про
Державний бюджет України на 1993 рік", з урахуванням змін індексу
цін в межах наявних фінансових ресурсів бюджету; виходячи з уточнених показників Індикативного плану
економічного і соціального розвитку визначити показники доходної,
видаткової частин бюджету та нормативних відрахувань від
загальнодержавних податків; інформувати Верховну Раду України щоквартально про
надходження до Державного бюджету доходів, виконання видаткової
частини бюджету та зміни їх обсягів, обумовлених інфляційними
процесами.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 9 квітня 1993 року
N 3091-XIIвверх