Документ 309/97-ВР, действует, текущая редакция — Принятие от 04.06.1997
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 19.06.1997. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 17 Закону України
"Про загальний військовий обов'язок і військову службу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 29, ст.193 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити пункт 4 статті 17 Закону України "Про загальний
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст.385; 1993 р., N 49,
ст.457) новою частиною другою такого змісту: "Відстрочка від призову для продовження навчання надається
також призовникам, які навчаються в аспірантурі з відривом або без
відриву від виробництва на весь період навчання". У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно
частинами третьою та четвертою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 червня 1997 року
N 309/97-ВРвверх