Документ 3086-09, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про посилення кримінальної відповідальності
за порушення правил пожежної безпеки

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1978, N 9, ст. 165 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12,
N 13, ст.88 }

З метою посилення боротьби з пожежами, що завдають великої
шкоди народному господарству та спричиняють інші тяжкі наслідки,
Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:

( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 )

{ Стаття 4 втратила чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 лютого 1978 р.
N 3086-IXвверх