Документ 3061-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 18.02.2011

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України
"Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів,
членів комітетів Верховної Ради України
шостого скликання та обрання голови,
першого заступника, заступників голови,
секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії
Верховної Ради України з питань приватизації"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.199 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до розділу I Постанови Верховної Ради України від
26 грудня 2007 року "Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради
України шостого скликання та обрання голови, першого заступника,
заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради України з питань приватизації" ( 25-17 )
такі зміни:
обрати Лещенка Володимира Олексійовича - народного депутата
України від багатомандатного загальнодержавного виборчого округу,
Комуністична партія України, фракція Комуністичної партії України,
секретарем Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної діяльності.
2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 18 лютого 2011 року
N 3061-VIвверх