Документ 3053-III, действует, текущая редакция — Принятие от 07.02.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 07.03.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про мисливське господарство та полювання"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.198 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Частину третю статті 22 Закону України "Про мисливське
господарство та полювання" ( 1478-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 18, ст. 132) доповнити словами "та м.
Севастополя".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року
N 3053-IIIвверх