Документ 304-2016-п, действует, текущая редакция — Редакция от 01.10.2019, основание - 851-2019-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 квітня 2016 р. № 304
Київ

Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

{Назва Постанови в редакції Постанов КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 411 від 06.07.2016
№ 493 від 27.07.2016
№ 632 від 14.09.2016
№ 764 від 04.10.2017
№ 931 від 01.12.2017
№ 784 від 12.09.2018
№ 785 від 22.08.2018
№ 102 від 06.02.2019
№ 562 від 26.06.2019
№ 851 від 29.09.2019}

Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

розміри посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - керівні працівники) згідно з додатком 1;

коефіцієнти співвідношень посадових окладів керівних працівників, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу” (далі - керівні працівники), до посадового окладу керівника державної служби в державному органі з урахуванням його юрисдикції згідно з додатками 2 і 3.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року, № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року; в редакції Постанови КМ № 784 від 12.09.2018}

2. Установити, що керівним працівникам виплачується:

надбавка за вислугу років у розмірі 3 відсотків посадового окладу за кожен календарний рік залежно від стажу роботи, до якого зараховуються період роботи на посаді, раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за інтенсивність праці в розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

премія відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу;

матеріальна допомога на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

3. Керівним працівникам може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

4. Рішення про виплату та конкретний розмір надбавки за вислугу років, надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань приймається в порядку, установленому керівником відповідного органу, в межах затвердженого фонду оплати праці.

При цьому рішення про виплату надбавки за інтенсивність праці, премії, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

Прем’єр-міністру України, Першому віце-прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України, Міністру Кабінету Міністрів України та його заступникам - приймається за погодженням з Прем’єр-міністром України;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

міністру - приймається за погодженням з віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень відповідно до подання керівника державної служби в державному органі;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

першому заступнику та заступнику міністра - приймається за погодженням з міністром відповідно до подання керівника державної служби в державному органі;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 632 від 14.09.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

Постійному Представнику Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається за погодженням з Керівником Офісу Президента України;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 562 від 26.06.2019}

Голові Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Першим віце-прем’єр-міністром України або з Віце-прем’єр-міністром України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень відповідно до подання керівника державної служби відповідного органу;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

першому заступнику та заступнику Голови Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення - приймається за погодженням з Головою Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державного комітету телебачення і радіомовлення згідно з поданням керівника державної служби цього органу;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

головам обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - приймається за погодженням із суб’єктом призначення відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

головам районних, районних у місті державних адміністрацій - приймається за погодженням з головою відповідної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до подання керівника державної служби у відповідній місцевій державній адміністрації;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

першому заступнику та заступнику Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим - приймається Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

першим заступникам та заступникам голів місцевих державних адміністрацій - приймається головою відповідної місцевої державної адміністрації згідно з поданням керівника державної служби такої місцевої державної адміністрації;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

керівникам та заступникам керівників інших державних органів -приймається, не допускаючи виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}

Пропозиції щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці та виплати премії, що потребують розгляду Прем’єр-міністром України, віце-прем’єр-міністром України, подаються до Секретаріату Кабінету Міністрів України:

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

щодо встановлення надбавки за інтенсивність праці - до 5 числа місяця, що передує місяцю, з якого пропонується встановити надбавку, із  зазначенням періоду, на який її пропонується встановити;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

щодо виплати премії - до 5 числа місяця, що настає за місяцем, за який здійснюється преміювання.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

У разі порушення строків, зазначених в абзацах п’ятнадцятому і шістнадцятому цього пункту, подані пропозиції залишаються без розгляду.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

Структурні підрозділи Секретаріату Кабінету Міністрів України відповідно до компетенції здійснюють опрацювання поданих пропозицій,  передають їх не пізніше ніж протягом двох робочих днів з дня реєстрації до визначеного Державним секретарем Кабінету Міністрів України структурного підрозділу  Секретаріату Кабінету Міністрів України для узагальнення та подання не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня їх отримання зазначеним підрозділом Прем’єр-міністру України, віце-прем’єр-міністру України за формою згідно з додатками 4 і 5.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

Типове положення про преміювання керівних працівників затверджується Міністерством соціальної політики.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 411 від 06.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року}

5. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 27 липня 2016 р. № 493)

РОЗМІРИ
посадових окладів посадових осіб, керівників, керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, гривень

Президент України

28 000

Керівник Офісу Президента України

18 000

Перший заступник Керівника Офісу Президента України

16 000

Заступник Керівника Офісу Президента України

15 000

Прем’єр-міністр України

20 000

Перший віце-прем’єр-міністр України

18 000

Віце-прем’єр-міністр України

17 000

Міністр

16 000

Перший заступник Міністра

15 000

Заступник Міністра

14 000

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

18 000

Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

16 000

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

15 000

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

15 000

Урядовий уповноважений з питань гендерної політики

14 000

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом

14 000

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

12 100

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 500

Перший заступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 100

3аступник Голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

13 000

Член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення

12 900

Голова Антимонопольного комітету

13 300

Член Антимонопольного комітету

12 800

Голова Фонду державного майна

13 300

Перший заступник Голови Фонду державного майна

12 900

Заступник Голови Фонду державного майна

12 800

Голова іншого державного колегіального органу

13 300

Член іншого державного колегіального органу

12 800

Голова Держкомтелерадіо

13 000

Перший заступник Голови Держкомтелерадіо

12 500

Заступник Голови Держкомтелерадіо

12 300

{Додаток в редакції Постанови КМ № 493 від 27.07.2016 - застосовується з 1 травня 2016 року; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 764 від 04.10.2017, № 931 від 01.12.2017, 784 від 12.09.2018, № 785 від 22.08.2018, № 102 від 06.02.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року, № 562 від 26.06.2019}Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Голова обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,6

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,4

Заступник голови обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

1,25

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

1,6

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,4

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

1,25

__________
Примітка.


Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей, мм. Києва або Севастополя, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

{Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}


Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

КОЕФІЦІЄНТИ СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників районних, районних у місті державних адміністрацій, на яких не поширюється дія Закону України “Про державну службу”, до посадового окладу керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення

Найменування посади

Коефіцієнти співвідношень

Голова районної, районної у місті державної адміністрації

1,6

Перший заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,4

Заступник голови районної, районної у місті державної адміністрації

1,25

__________
Примітка.


Розмір посадового окладу за відповідною посадою розраховується шляхом множення посадового окладу керівника державної служби відповідного державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, визначеного Кабінетом Міністрів України, на відповідний коефіцієнт співвідношення. У разі коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище заокруглюються до однієї гривні.

{Постанову доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ 784 від 12.09.2018}Додаток 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо погодження встановлення надбавки за інтенсивність праці

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір надбавки

Строк, на який пропонується встановити надбавку

запропонований

погоджений

запропонований

погоджений

{Постанову доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

ПРОПОЗИЦІЇ
щодо визначення розміру премії

Найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові

Розмір премії

Заробітна плата з урахуванням запропонованого розміру премії, гривень

Погоджений розмір премії

за попередні три місяці, відсотків/гривень

запропонований, відсотків/ гривень

________
(місяць)

________
(місяць)

________
(місяць)

{Постанову доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 851 від 29.09.2019}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 квітня 2016 р. № 304

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 липня 1995 р. № 414 стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288 “Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2469) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 786 “Про умови оплати праці працівників Національної ради з питань телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 20, ст. 825).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2001 р. № 1119 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 35, ст. 1627) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521 “Про оплату праці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1556).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522 “Про оплату праці Голови, заступників Голови, секретаря та членів Центральної виборчої комісії” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1557).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 524 “Про оплату праці Голови, заступників Голови та членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1559).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) стосовно представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 521” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 32, ст. 1290).

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 764 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 38, ст. 1524).

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2008 р. № 16 “Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 522” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 5, ст. 123).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1118 “Деякі питання працівників державних колегіальних органів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3105).вверх