Документ 3039-XII, действует, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI


 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
і "Про вибори Президента Української РСР"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.189 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 ) Кодексами N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 40-41, 42, ст.492 N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }

 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 )

 
     II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N 44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057; 1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49, ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184; 1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5, ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22, ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11, ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514, N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457, N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
 
     "Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
 
     Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму, перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само будь-яка агітація в день проведення референдуму -
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для голосування за іншу особу -
     тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або визначенням результатів референдуму, -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
 
     "Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента України і народних депутатів
 
     Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Президента України або народного депутата, опублікування або поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти кандидата в день виборів -
     тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня для голосування за іншу особу -
     тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.
     Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, -
     тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".
 
     4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-3, 186-4".
 
     5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".
 
     6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити цифрами "186-4".

 
( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
{ Розділ IV втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
( Розділ V втратив чинність на підставі Кодексу N 1618-IV ( 1618-15 ) від 18.03.2004 )

 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3039-XIIвверх