Документ 3039-XII, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям
законів "Про всеукраїнський та місцеві референдуми"
і "Про вибори Президента Української РСР"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 18, ст.189 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )
Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 )

Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
( Розділ I втратив чинність на підставі Закону N 280/97-ВР
від 21.05.97 )
II. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст.1122; 1985 р., N 17, ст.415, N 24, ст.553, N
44, ст.1056; 1986 р., N 15, ст.326, N 27, ст.539, N 52, ст.1057;
1987 р., N 12, ст.226, N 25, ст.ст.453, 454, N 35, ст.674, N 49,
ст.1009, N 50, ст.1016; 1988 р., N 33, ст.808, N 52, ст.1184;
1989 р., N 19, ст.182, N 22, ст.236, N 49, ст.673; 1990 р., N 5,
ст.ст.59, 60, N 12, ст.194, N 18, ст.278, N 20, ст.313, N 22,
ст.367, N 34, ст.501; 1991 р., N 7, ст.45, N 8, ст.56, N 11,
ст.106; Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 39, ст.514,
N 40, ст.527, N 45, ст.600; 1992 р., N 5, ст.40, N 32, ст.457,
N 35, ст.511, N 39, ст. 570):
1. Доповнити Кодекс статтею 186-4 такого змісту:
"Стаття 186-4. Порушення законодавства про референдум
Публічні заклики або агітація за бойкотування референдуму,
перешкодження членам ініціативної групи у збиранні підписів
громадян під вимогою про проведення референдуму, а так само
будь-яка агітація в день проведення референдуму - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Видача членом дільничної комісії з референдуму бюлетеня для
голосування за іншу особу - тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Втручання в роботу комісій з референдуму, що перешкоджає
виконанню ними обов'язків, пов'язаних з підрахунком голосів або
визначенням результатів референдуму, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
2. Статтю 186-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 186-2. Порушення законодавства про вибори Президента
України і народних депутатів
Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів
Президента України або народного депутата, опублікування або
поширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата в
Президенти України або депутати, а так само агітація за або проти
кандидата в день виборів - тягнуть за собою накладення штрафу від трьох до шести
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Видача членом дільничної виборчої комісії виборчого бюлетеня
для голосування за іншу особу - тягне за собою накладення штрафу до п'яти офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати. Втручання в роботу виборчих комісій, що перешкоджає виконанню
ними обов'язків, пов'язаних з реєстрацією кандидатів в Президенти
України або депутати, підрахунком голосів чи визначенням
результатів або підбиттям загальних підсумків виборів, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до шести офіційно
встановлених мінімальних розмірів заробітної плати".
3. Статтю 221 після цифр "186-3" доповнити цифрами "186-4".
4. Частину першу статті 294 після цифр "186-2" доповнити
цифрами "186-3, 186-4".
5. Абзац другий пункту 4 частини першої статті 255 після цифр
"186-2" доповнити цифрами "186-4".
6. Частину другу статті 277 після цифр "186-2" доповнити
цифрами "186-4".

( Розділ III втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
IV. У частині першій статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу України ( 1002-05 ) цифри "127-134" замінити цифрами
"127-129, 129-1, 130-134".

V. У Цивільному процесуальному кодексі України ( 1501-06 ):
1. Доповнити Кодекс главою 30-Б такого змісту:
"Глава 30-Б
СКАРГИ НА ВІДМОВУ ЗАРЕЄСТРУВАТИ ПРЕТЕНДЕНТА
КАНДИДАТОМ У ПРЕЗИДЕНТИ УКРАЇНИ ТА НА РІШЕННЯ
ПРО ВИЗНАННЯ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НЕДІЙСНИМИ
Стаття 243-6. Підсудність справ по скаргах
Скарги на відмову Центральної виборчої комісії по виборах
Президента України зареєструвати претендента кандидатом у
Президенти України, а також на рішення цієї ж комісії про визнання
виборів Президента України недійсними розглядаються Верховним
Судом України.
Стаття 243-7. Право на подання скарги
Із скаргою на відмову зареєструвати претендента кандидатом у
Президенти України мають право звертатись до суду суб'єкти, які
відповідно до закону його висунули, або претендент на кандидата в
Президенти України. Скаргу на рішення про визнання виборів Президента України
недійсними вправі подати протягом місяця кандидат у Президенти
України.
Стаття 243-8. Порядок судового розгляду скарги
Скарги на відмову зареєструвати претендента кандидатом у
Президенти України та на рішення про визнання виборів Президента
України недійсними суд повинен розглянути у відкритому судовому
засіданні не пізніше трьох днів, включаючи і день надходження
скарги, якщо її було подано не пізніше дванадцятої години цього
дня.
Стаття 243-9. Особи, які викликаються в судове засідання
У судове засідання для участі в розгляді скарги на відмову
зареєструвати претендента кандидатом у Президенти України
обов'язково викликаються представник суб'єкта, який висунув
претендента на кандидата в Президенти України, претендент на
кандидата в Президенти України і представник Центральної виборчої
комісії по виборах Президента України. Для участі у розгляді скарги на рішення про визнання виборів
Президента України недійсними викликаються кандидат у Президенти
України і представник Центральної виборчої комісії по виборах
Президента України.
Стаття 243-10. Рішення по скарзі
Встановивши, що відмова Центральної виборчої комісії по
виборах Президента України зареєструвати претендента кандидатом у
Президенти України чи рішення цієї комісії про визнання виборів
Президента України недійсними не відповідає вимогам Закону "Про
вибори Президента Української РСР" ( 1297-12 ), суд постановляє
рішення про задоволення скарги. Якщо оскаржуване рішення прийнято відповідно до зазначеного в
частині першій цієї статті Закону, суд постановляє рішення про
відмову в задоволенні скарги. Рішення суду по скарзі є остаточним і оскарженню не підлягає. Суд негайно видає копію рішення відповідно особам,
переліченим у статті 243-9 цього Кодексу".
2. У частині першій статті 236: пункт 1 доповнити словами "та в списках громадян, які мають
право брати участь у референдумі"; доповнити частину пунктом 1-2 такого змісту: "1-2) по скаргах на відмову зареєструвати претендента
кандидатом у Президенти України та на рішення про визнання
виборів Президента України недійсними".
3. Назву глави 30 доповнити словами "та в списках громадян,
які мають право брати участь у референдумі".
4. Статті 238 і 239 викласти в такій редакції:
"Стаття 238. Підсудність справ по скаргах
Скарги на відхилення дільничною виборчою комісією або
дільничною комісією з референдуму заяв про неправильності в
списках виборців чи в списках громадян, які мають право брати
участь у референдумі, подаються до районного (міського) народного
суду за місцем розташування відповідної дільниці.
Стаття 239. Право і строк на подання скарги
Суди повинні приймати на розгляд як скарги осіб, які
заявляють про те, що відповідна дільнична виборча комісія або
дільнична комісія з референдуму, складаючи списки виборців чи
списки громадян, які мають право брати участь у референдумі,
допустила щодо них неправильності, так і скарги осіб, які
заявляють, що до списку виборців, списку громадян, які мають право
брати участь у референдумі, неправильно включена та чи інша особа,
яка не має виборчого права чи права брати участь у референдумі,
або не включена особа, яка його має. Скарга може бути подана не пізніш як за п'ять днів до виборів
або референдуму".
5. У статті 240: у частині першій слова "комісія, яка подала списки виборців
для загального ознайомлення" замінити словами "комісія чи
дільнична комісія з референдуму, що подала для загального
ознайомлення списки виборців чи списки громадян, які мають право
брати участь у референдумі"; частину другу після слів "дільничної виборчої комісії"
доповнити словами "чи дільничної комісії з референдуму".
6. Статтю 241 після слів "в списках виборців" доповнити
словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у
референдумі".
7. У статті 242: частину першу доповнити словами "чи дільничної комісії з
референдуму"; частину другу після слів "до списку виборців" доповнити
словами "чи до списку громадян, які мають право брати участь у
референдумі".
8. У статті 243: частину першу після слів "в списках виборців" доповнити
словами "чи в списках громадян, які мають право брати участь у
референдумі"; частину другу доповнити словами "чи дільничній комісії з
референдуму".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 3 березня 1993 року
N 3039-XIIвверх