Документ 3023-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.03.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Федеративної Республіки
Бразилія про повітряне сполучення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.352 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Бразилія про повітряне сполучення ( 076_025 ),
підписану 2 грудня 2009 року в м. Київ, ратифікувати (додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3023-VIвверх