Документ 3020-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.03.2011. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці N 174
1993 року про запобігання великим
промисловим аваріям
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.349 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Конвенцію Міжнародної організації праці N 174 ( 993_107 ) 1993 року про запобігання великим промисловим аваріям, ухвалену на 80-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 22 червня 1993 року, яка набирає чинності для України через дванадцять місяців з дня реєстрації її ратифікаційної грамоти Генеральним директором Міжнародного бюро праці, ратифікувати (додається).

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3020-VIвверх