Документ 3020-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.03.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Конвенції
Міжнародної організації праці N 174
1993 року про запобігання великим
промисловим аваріям
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.349 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Конвенцію Міжнародної організації праці N 174 ( 993_107 )
1993 року про запобігання великим промисловим аваріям, ухвалену на
80-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці
22 червня 1993 року, яка набирає чинності для України через
дванадцять місяців з дня реєстрації її ратифікаційної грамоти
Генеральним директором Міжнародного бюро праці, ратифікувати
(додається).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3020-VIвверх