Документ 3019-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 15.02.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.03.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про приєднання України до Схеми
сортової сертифікації насіння зернових культур,
Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго
Організації економічного співробітництва та розвитку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 35, ст.348 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Приєднатися до Схеми сортової сертифікації насіння зернових
культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго
Організації економічного співробітництва та розвитку ( 966_002 )
(додаються).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 15 лютого 2011 року
N 3019-VIвверх