Документ 300-2003-п, текущая редакция — Принятие от 06.03.2003

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 березня 2003 р. N 300
Київ
Про грубі порушення
виконавської дисципліни в окремих
центральних органах виконавчої влади

Незважаючи на вжиті Кабінетом Міністрів України заходи щодо
зміцнення виконавської дисципліни, посилення контролю та
підвищення відповідальності за своєчасне і безумовне виконання
законів України, нормативно-правових актів та доручень Президента
України і Кабінету Міністрів України керівники окремих центральних
органів виконавчої влади не забезпечили належної роботи в цьому
напрямі.
Продовжується безпідставне зволікання виконання доручень
через неналежний рівень організації підготовки проектів
нормативно-правових актів безпосередньо в апараті міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади.
Окремі керівники центральних органів виконавчої влади
самоусунулися від безпосередньої участі в організації виконання
актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра
України.
Як наслідок, станом на 27 лютого поточного року залишаються
невиконаними 29 документів, що перебувають на контролі в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, з них 5 завдань,
визначених законами України, 12 - нормативно-правовими актами та
9 - дорученнями Президента України, 3 - рішеннями Кабінету
Міністрів України.
Фондом державного майна (Бондар О.М.) зірвано виконання
річного завдання з надходження коштів від приватизації до
державного бюджету (отримано 606 млн. замість 5825,1 млн. гривень,
передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на
2002 рік" ( 2905-14 ). Зокрема, протягом 2002 року продано пакети
акцій лише п'яти відкритих акціонерних товариств з 32,
передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
19 лютого 2002 р. N 78 ( 78-2002-р ).
У зв'язку з неналежною організацією Фондом державного майна
взаємодії з іншими центральними органами виконавчої влади порушено
строки виконання пункту 1 доручення Президента України від
28 жовтня 2002 р. N 1-1/1385 щодо підготовки проекту Державної
програми приватизації на 2003-2008 роки, а також Указу Президента
України від 19 березня 2002 р. N 267 ( 267/2002 ) "Про
організаційні заходи з підготовки об'єктів права державної
власності до приватизації".
У Фонді державного майна та ряді інших органів виконавчої
влади на півроку відстрочено виконання доручення Президента
України від 17 червня 2002 р. N 1-1/773 щодо скасування рішень
Кабінету Міністрів України про передачу державних корпоративних
прав в управління органів виконавчої влади, юридичних та фізичних
осіб.
Державним комітетом зв'язку та інформатизації (Гончар М.В.)
не забезпечено впровадження новітніх вітчизняних розробок і
технологій на підприємствах зв'язку, створення в галузі
конкурентного середовища, підвищення інвестиційної привабливості
об'єктів зв'язку, підготовки до приватизації відкритого
акціонерного товариства "Укртелеком", розроблення
нормативно-правових актів, необхідних для подальшого розвитку
галузі, підвищення ефективності використання радіочастотного
ресурсу.
Незважаючи на доручення Президента України і Кабінету
Міністрів України зазначеним Комітетом з вересня 2002 р. до цього
часу не укладаються угоди між відкритим акціонерним товариством
"Укртелеком" та Державною акціонерною холдинговою компанією
"Дніпропетровський машинобудівний завод" на постачання новітніх
телекомунікаційних систем С-32.
До цього часу не переглянуто прийняте в 1997 році рішення
щодо доцільності функціонування в Україні тільки трьох операторів
стільникового зв'язку у стандарті GSM-900.
Недостатній рівень конкуренції у сфері діяльності,
підпорядкованій Державному комітету зв'язку та інформатизації,
призвів до того, що операторами стільникового зв'язку не повною
мірою використовується виділений для них радіочастотний ресурс, у
зв'язку з чим до державного бюджету не надійшли установлені суми
збору за його використання.
Заперечення Комітету проти створення Національної комісії
регулювання зв'язку та непогодження проекту відповідного Указу
Президента України призвело до затримання реалізації заходів у
сфері регулювання природних монополій, забезпечення ефективної
роботи галузі зв'язку відповідно до Указів Президента України від
19 серпня 1997 р. N 853 ( 853/97 ) "Про заходи щодо реалізації
державної політики у сфері природних монополій", а також від
26 лютого 1999 р. N 219 ( 219/99 ) "Про Основні напрями
конкурентної політики на 1999-2000 року та заходи щодо їх
реалізації".
Зазначений Комітет не забезпечив виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 28 травня 2001 р. N 227
( 227-2001-р ) "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного розвитку
галузі зв'язку" в частині продажу частки в статутному фонді
спільного підприємства "Український мобільний зв'язок", яка
належить відкритому акціонерному товариству "Укртелеком".
Державним комітетом зв'язку та інформатизації не підготовлено
пропозиції щодо внесення змін до Комплексної програми створення
єдиної національної системи зв'язку, схваленої Кабінетом Міністрів
України ще в 1993 році, з урахуванням сучасних світових тенденцій
розвитку телекомунікаційних технологій. Не було виявлено активну
позицію під час супроводження у Верховній Раді України проекту
закону про телекомунікації. Відсутність відповідних
нормативно-правових актів істотно загальмувала розвиток зв'язку в
Україні.
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. За низький рівень організації виконання законів України,
нормативно-правових актів та доручень Президента України і
Кабінету Міністрів України визнати за недоцільне подальше
перебування Бондаря О.М. на посаді Голови Фонду державного майна
та Гончара М.В. на посаді Голови Державного комітету зв'язку та
інформатизації.
2. Звернутися до Президента України з пропозицією про
звільнення Бондаря О.М. та Гончара М.В. із займаних посад.
Взяти до відома, що Голова Фонду державного майна Бондар О.М.
подав заяву про звільнення із займаної посади за власним бажанням.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 38вверх