Документ 300-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 04.12.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 21.12.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Російської Федерації про транзит
через територію України військових формувань
Російської Федерації, які тимчасово знаходяться
на території Республіки Молдова
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1, ст.8 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Угоду між Урядом України та Урядом Російської Федерації про
транзит через територію України військових формувань Російської
Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки
Молдова ( 643_088 ), підписану 25 листопада 1995 року в м.Сочі,
ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 4 грудня 1998 року
N 300-XIVвверх