Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з [...]
Постановление Кабинета Министров Украины; Порядок, Условия, Распределение, Форма типового документа, Договор, Справка от 29.01.201430
Документ 30-2014-п, действует, текущая редакция — Редакция от 27.12.2014, основание - 711-2014-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 січня 2014 р. № 30
Київ

Деякі питання надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 268 від 17.07.2014
№ 451 від 10.09.2014
№ 638 від 05.11.2014
№ 711 від 24.12.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, що додаються.

2. Міністерству фінансів здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в обсязі 11117724 тис. гривень із строком обігу до п’яти років та відсотковою ставкою доходу на рівні не вище 14,25 відсотка річних із зарахуванням отриманих коштів до спеціального фонду державного бюджету.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерству енергетики та вугільної промисловості надавати у межах повноважень роз’яснення щодо застосування Порядку та умов, затверджених цією постановою.

Виконуючий обов’язки
Прем’єр-міністра України


С.АРБУЗОВ

Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 січня 2014 р. № 30

ПОРЯДОК ТА УМОВИ
надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - субвенція).

Субвенція надається з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (далі - заборгованість), у тому числі на компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу (далі - компенсація), за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14-17 і 20 статті 11, пункті 5 статті 12 і пункті 10 статті 13 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, згідно з розподілом, наведеним у додатку 1.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ № 268 від 17.07.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

3. Перерахування субвенції здійснюється на суму заборгованості, що утворилася (компенсації, що розрахована) на початок місяця, в якому проводяться розрахунки, і не погашена (не відшкодована) на дату складення довідки про суму заборгованості (розрахунку компенсації).

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 451 від 10.09.2014}

4. Підставою для проведення розрахунків з погашення заборгованості є договір про організацію взаєморозрахунків, який укладається підприємствами, що виробляють, транспортують та постачають теплову енергію населенню або надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення (далі - надавачі послуг), та іншими учасниками розрахунків з погашення заборгованості (далі - учасники розрахунків), у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні під час здійснення розрахунків за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію та відступлення прав вимоги щодо заборгованості за природний газ на користь Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, згідно з довідкою, що підтверджує наявність в учасників розрахунків кредиторської та/або дебіторської заборгованості на дату підписання такого договору. Примірний договір про організацію взаєморозрахунків наведений у додатках 2 і 3 (у разі проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, залучених до спеціального фонду державного бюджету відповідно до пункту 2 статті 16 даного Закону).

Кількість сторін зазначеного договору є необмеженою та визначається такою кількістю учасників розрахунків, виконання договору якими забезпечить погашення заборгованості та проведення розрахунків у повному обсязі.

Учасниками розрахунків є:

територіальні органи Казначейства;

Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, обласні, міські у мм. Києві та Севастополі фінансові управління, фінансові управління районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій або структурні підрозділи з питань фінансів виконавчих органів міських (міст обласного значення) рад (далі - місцеві фінансові органи);

надавачі послуг;

газодобувні підприємства, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії;

суб’єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом;

підприємства, що здійснюють передачу та постачання електричної енергії (далі - енергопостачальники);

державне підприємство “Енергоринок”;

державне підприємство “НЕК “Укренерго”;

енергогенеруючі компанії та їх кредитори - постачальники вугільної продукції;

державне підприємство “Вугілля України”;

вугледобувні підприємства;

Держрезерв.

Учасниками розрахунків можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності.

Між надавачами послуг можуть бути проведені взаєморозрахунки.

Із суб’єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу, та енергопостачальниками або газодобувними підприємствами проводяться розрахунки з погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії (з урахуванням пені, штрафних та фінансових санкцій, що підлягають стягненню на підставі рішення суду).

{Абзац вісімнадцятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 638 від 05.11.2014}

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, що засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою;

2) копія рішення органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств, засвідчений підписом керівника або іншої уповноваженої особи надавача послуг, скріпленим печаткою, зокрема:

з надання послуг з теплопостачання (за формою № 1С-теплопостачання);

з надання послуг з водопостачання та водовідведення (за формою № 1С-водопостачання, водовідведення);

4) звіт про постачання теплової енергії (за формою № 1-теп), звітний кошторис витрат на виробництво теплової енергії (за формою № 23-енерго), довідка про корисний відпуск теплової енергії і розрахунки за неї (за формою № 32-енерго) або звіт про роботу водопроводу (за формою № 1-водопровід) та/або звіт про роботу каналізації (за формою № 1-каналізація);

5) звіт про виконання інвестиційної програми (за формою № 2-інвестиції);

6) довідка про повернення щомісяця основної суми кредиту та інших витрат, передбачених графіком повернення кредиту згідно з кредитним договором, кошти якого залучалися для виконання інвестиційних програм.

6. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами на теплову енергію, що виробляється, транспортується та постачається населенню, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, з урахуванням витрат, пов’язаних з провадженням інвестиційної діяльності, та відрахуванням проведених перерахунків за низькоякісні і надані не в повному обсязі послуги та трансфертів з державного та місцевих бюджетів, отриманих надавачами послуг для відшкодування різниці в тарифах, і фактично погашеної заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за рахунок субвенції, отриманої за минулі роки.

Обсяг фактичних витрат на послуги для населення з постачання теплової енергії, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472).

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 638 від 05.11.2014}

6-1. Обсяг компенсації розраховується суб’єктами господарювання з урахуванням граничного рівня рентабельності, що не перевищує 21 відсотка, за такою формулою:

К = Vнас х (Т – Тнас),

де Vнас - обсяг теплової енергії, виробленої для потреб населення на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці;

Т - тариф на виробництво теплової енергії на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, встановлений НКРЕКП, на рівні 90 відсотків середньозваженого тарифу, визначеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2014 р. № 293 “Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 62, ст. 1710);

Тнас - тариф на виробництво теплової енергії для потреб населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу.

У разі коли рівень рентабельності перевищує 21 відсоток, обсяг компенсації визначається суб’єктами господарювання за такою формулою:

К = (С х 1,21) – (Vнас х Тнас),

де С - собівартість теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих установках з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу, у звітному місяці.

{Порядок доповнено пунктом 6-1 згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

7. Розрахунок обсягу заборгованості складається за формою згідно з додатком 4, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу ради та подається разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, учасниками розрахунків територіальним комісіям з погашення заборгованості підприємств паливно-енергетичного комплексу (далі - територіальні комісії), утвореним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 190 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 447), для прийняття рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Територіальні комісії приймають протягом двох тижнів з дня надходження таких документів рішення про узгодження обсягу заборгованості.

Для визначення обсягу зобов’язань учасники розрахунків подають територіальним комісіям довідку-розрахунок суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків, за формою згідно з додатком 5.

Територіальні комісії узгоджують суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків відповідно до цих Порядку та умов.

Розрахунок обсягу компенсації складається за формою згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов, погоджується відповідним структурним підрозділом місцевого органу виконавчої влади або виконавчого органу органу місцевого самоврядування та подається суб’єктами господарювання до 10 числа місяця, що настає за звітним, разом з документами, зазначеними у пункті 5 цих Порядку та умов, територіальним комісіям для прийняття у п’ятиденний строк рішення про узгодження обсягу компенсації.

{Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

8. Державне підприємство “Енергоринок”, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, її філії, дочірні підприємства і компанії, Держрезерв укладають протягом 10 робочих днів з учасниками розрахунків договори про організацію взаєморозрахунків або надсилають їм письмову відмову з обґрунтуванням причини.

Обсяги заборгованості та зобов’язань енергогенеруючих компаній перед Держрезервом з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді визначаються виходячи з ціни матеріальних цінностей, зазначеної у відповідних договорах, з урахуванням відсотків за користування органічним паливом та відповідно до судових рішень і актів звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями (у разі зазначення такої ціни в іноземній валюті - виходячи з перерахунку у гривні за офіційним курсом, установленим Національним банком на дату споживання матеріальних цінностей).

У разі відсутності такої ціни Держрезерв укладає з енергогенеруючою компанією договір купівлі-продажу матеріальних цінностей або додатковий договір до нього про повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді за цінами, що застосовувалися на дату споживання органічного палива.

Заборгованість (зобов’язання з повернення матеріальних цінностей у натуральному вигляді) Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” перед Держрезервом за отриманий природний газ підлягає переведенню у грошову форму в обсязі, зазначеному у відповідному судовому рішенні.

Обсяг зобов’язань Львівського міського комунального підприємства “Львівводоканал” з плати за надання державної гарантії та за користування субкредитом, наданим цьому підприємству на впровадження проекту водопостачання та каналізації м. Львова, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту у повному обсязі, визначається відповідно до акта звіряння розрахунків між Мінфіном та Львівським міським комунальним підприємством “Львівводоканал”.

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 268 від 17.07.2014}

9. Учасники розрахунків подають до місцевого фінансового органу:

1) договір про організацію взаєморозрахунків;

2) рішення територіальної комісії про узгодження:

обсягу заборгованості;

суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість учасників розрахунків;

3) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов;

4) акти звіряння заборгованості, складені учасниками розрахунків, із зазначенням суми заборгованості, яка виникла на початок місяця, в якому підписується договір про організацію взаєморозрахунків;

5) довідку територіального органу ДФС про розмір податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені), у тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, не сплачених на день видачі довідки, засвідчену підписом керівника такого органу, скріпленим печаткою (за наявності податкового боргу), або відповідне судове рішення;

{Підпункт 5 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

6) довідку підприємства про розмір боргу (без урахування пені), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств електроенергетичної галузі, у статутному капіталі яких є державна частка, до державного бюджету, не сплачених на день видачі довідки, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб’єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 6;

7) довідку підприємства про розмір дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки, паї) зазначених у підпункті 6 цього пункту господарських товариств, що підлягають сплаті до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік, за підписом керівника такого підприємства, скріпленим печаткою, засвідчену підписом керівника суб’єкта управління корпоративними правами держави, скріпленим печаткою, за формою згідно з додатком 7;

8) довідку підприємства про розмір боргу, зазначеного в підпункті 5 цього пункту, засвідчену підписом керівника підприємства, скріпленим печаткою;

9) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” за отриманий природний газ;

10) довідку територіального органу ДФС про наявність реструктуризованих за договорами податкових зобов’язань, які виникли у зв’язку із застосуванням статті 10 Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”;

{Підпункт 10 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

11) акт звіряння розрахунків між Держрезервом та енергогенеруючими компаніями за отримане органічне паливо.

Львівське міське комунальне підприємство “Львівводоканал” подає акт звіряння розрахунків між Мінфіном та цим підприємством про розмір плати за надання державної гарантії та плати за користування субкредитом, наданим цьому підприємству на впровадження проекту водопостачання та каналізації м. Львова, у тому числі пені за невиконання умов його надання, а також повернення зазначеного субкредиту.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 268 від 17.07.2014}

9-1. Для отримання компенсації суб’єкти господарювання подають до місцевих фінансових органів:

1) рішення територіальної комісії про узгодження обсягу компенсації;

2) документи, зазначені у пункті 5 цих Порядку та умов.

{Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

10. Місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 9 цих Порядку та умов документи та надсилають щомісяця до 5 і 20 числа Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій договори про організацію взаєморозрахунків і реєстри договорів для формування та подання щомісяця до 7 і 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру таких договорів разом з їх копіями, а Казначейству і його територіальним органам, в яких відкриті рахунки учасників розрахунків, - договори про організацію взаєморозрахунків.

Для отримання компенсації місцеві фінансові органи узагальнюють подані відповідно до пункту 9-1 цих Порядку та умов документи і надсилають щомісяця до 20 числа фінансовим управлінням обласних та Київської міської держадміністрацій реєстри підприємств, які отримують компенсацію, згідно з додатком 9 до цих Порядку та умов для формування та подання щомісяця до 22 числа Мінрегіону зведеного реєстру у розрізі суб’єктів господарювання разом з розрахунками обсягу компенсації згідно з додатком 8 до цих Порядку та умов та копіями рішень територіальних комісій про узгодження обсягу компенсації.

{Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

11. Казначейство перевіряє договори про організацію взаєморозрахунків та подає Мінфіну інформацію про обсяг заборгованості.

Мінрегіон узагальнює подані відповідно до абзацу першого пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр договорів про організацію взаєморозрахунків та подає його щомісяця до 10 і 25 числа Мінфіну.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

Для фінансування компенсації Мінрегіон узагальнює подані відповідно до абзацу другого пункту 10 цих Порядку та умов документи, формує узагальнений реєстр у розрізі суб’єктів господарювання та подає його щомісяця до 25 числа Мінфіну.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків або реєстру підприємств, які отримують компенсацію, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.

{Абзац четвертий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

12. Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.

Розрахунки за рахунок джерел, визначених пунктами 14-17 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.

13. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють субвенцію між бюджетами районів, районів у мм. Києві та Севастополі і міст обласного значення на підставі проектів договорів про організацію взаєморозрахунків або на підставі розрахунків обсягу компенсації, здійснених відповідно до пункту 6-1 цих Порядку та умов, а також можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенції без розподілу її між зазначеними бюджетами за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}

14. Для проведення розрахунків з погашення заборгованості їх учасники (крім державного підприємства “Енергоринок”) відкривають рахунки в територіальних органах Казначейства.

Енергопостачальники та державне підприємство “Енергоринок” проводять розрахунки за куповану електричну енергію через відкриті в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання відповідно до Закону України “Про електроенергетику”. Уповноважений банк перераховує кошти в обсягах, що повинні бути перераховані енергопостачальником до спеціального фонду державного бюджету відповідно до договору про організацію взаєморозрахунків, із зазначеного рахунка на поточний рахунок енергопостачальника, відкритий в територіальному органі Казначейства.

15. У разі проведення взаєморозрахунків за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”, учасники розрахунків перераховують кошти в погашення кредиторської заборгованості за спожитий природний газ на рахунок Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, відкритий в Казначействі.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 638 від 05.11.2014}

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” перераховує кошти, що надійшли на її рахунок від учасників розрахунків, відкритий в Казначействі, на сплату податкових зобов’язань перед бюджетом та на поточний рахунок зазначеної Компанії, відкритий у ПАТ “Укргазбанк”, для подальшого спрямування таких коштів на погашення та обслуговування запозичень Компанії, залучених під державні гарантії, та проведення розрахунків з постачальником імпортованого природного газу.

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 638 від 05.11.2014}

16. Порядок розподілу коштів, які надходять під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію, установлюється НКРЕ відповідно до Закону України “Про електроенергетику”.

17. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в територіальних органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Складення та подання бюджетної і фінансової звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.Додаток 1
до Порядку та умов
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 грудня 2014 р. № 711)

РОЗПОДІЛ
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, у 2014 році

(тис. гривень)

Найменування місцевого бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

усього

у тому числі

за рахунок джерел, зазначених у пунктах 14-17 статті 11 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”

за рахунок джерела, зазначеного  у пункті 20 статті 11 та пункті 10 статті 13 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”

за рахунок джерела, зазначеного у пункті 2 статті 16 Закону України “Про Державний бюджет України
на 2014 рік”

Обласний бюджет:

 

 

 

 

Вінницької області

346587,4

162916,1

 

183671,3

Волинської області

227580,1

41500

 

186080,1

Дніпропетровської області

1116953,8

386046,3

 

730907,5

Донецької області

1262095,4

340344,4

 

921751

Житомирської області

227262,2

68768,4

 

158493,8

Закарпатської області

29399,4

23623,7

 

5775,7

Запорізької області

321833,8

55805

 

266028,8

Івано-Франківської області

150704,2

58552,6

 

92151,6

Київської області

434945,8

56812,3

 

378133,5

Кіровоградської області

215596,5

68285,8

 

147310,7

Луганської області

575973,9

205493,3

 

370480,6

Львівської області

555351,8

135845,1

66274,6

353232,1

Миколаївської області

153893,4

31810

 

122083,4

Одеської області

486902,2

104134,1

 

382768,1

Полтавської області

464290,6

165835,8

 

298454,8

Рівненської області

404243,3

170386

 

233857,3

Сумської області

239309,1

42278,2

 

197030,9

Тернопільської області

140279,2

10000

 

130279,2

Харківської області

1702323,5

131150,7

 

1571172,8

Херсонської області

169144,1

31853,7

 

137290,4

Хмельницької області

279136,7

22960,2

 

256176,5

Черкаської області

376988,7

151353

 

225635,7

Чернівецької області

38889,8

11869,3

 

27020,5

Чернігівської області

276710,3

15833,9

 

260876,4

Міський бюджет м. Києва

3821328,8

340267,5

 

3481061,3

Усього

 

14017724

2833725,4

66274,6

11117724

{Додаток 1 в редакції Постанов КМ № 268 від 17.07.2014, № 451 від 10.09.2014, № 638 від 05.11.2014, № 711 від 24.12.2014}Додаток 2
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___
про організацію взаєморозрахунків


Додаток 3
до Порядку та умов

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР № ___
про організацію взаєморозрахунків (відповідно до пункту 2 статті 16 Закону України “Про Державний бюджет України на 2014 рік”)


Додаток 4
до Порядку та умов

РОЗРАХУНОК
обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці


Додаток 5
до Порядку та умов

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
суми додаткових податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість, які виникають у результаті проведення розрахунків згідно з договором про організацію взаєморозрахунків

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}


Додаток 6
до Порядку та умов

ДОВІДКА
про розмір боргу із сплати дивідендів (доходу), в тому числі реструктуризованої або розстроченої (відстроченої) заборгованості, нарахованих на акції (частки, паї) господарського товариства


Додаток 7
до Порядку та умов

ДОВІДКА
про розмір дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)Додаток 8
до Порядку та умов

РОЗРАХУНОК
обсягу компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу,
_____________________________________
(повне найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)
за ______ місяць 2014 року

Місцезнаходження котельні, що виробляє теплову енергію

Види палива

Кількість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для потреб населення, Гкал

Тариф на виробництво теплової енергії для усіх споживачів (крім населення), гривень/ Гкал

Тариф на виробництво теплової енергії для населення, гривень/ Гкал

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для усіх споживачів, крім населення, гривень

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для населення, гривень

Собівартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, гривень

Рівень рентабельності, відсотків

Обсяг компенсації, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, за звітний місяць, гривень


Усього
________________________________
(найменування посади керівника підприємства)


_________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)


Головний бухгалтер

_________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)


М.П.{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}
Додаток 9
до Порядку та умов

РЕЄСТР
підприємств, які отримують компенсацію різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу
по ___________________________ області
за _________ місяць 2014 року

Найменування підприємства

Рішення територіальної комісії про узгодження обсягу компенсації (номер, дата)

Кількість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, Гкал

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для усіх споживачів, крім населення, гривень

Вартість теплової енергії, виробленої у звітному місяці для населення, розрахована за тарифом для населення, гривень

Обсяг компенсації, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету, за звітний місяць, гривень


Усього
__________________________
(керівник місцевого фінансового органу)

_____________
(підпис)

_________________
(ініціали та призвище)

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 451 від 10.09.2014}вверх