Документ 299-2017-п, действует, текущая редакция — Редакция от 19.08.2017, основание - 605-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2017 р. № 299
Київ

Про отримання вироблених в Україні, ввезення в Україну легких та важких дистилятів, скрапленого газу і бутану для використання як сировини для виробництва етилену

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 605 від 09.08.2017}

Відповідно до підпунктів 229.2.14 і 229.2.15 пункту 229.2, підпунктів 229.3.16 і 229.3.17 пункту 229.3 статті 229 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що товариство з обмеженою відповідальністю “КАРПАТНАФТОХІМ” (код згідно з ЄДРПОУ 33129683) отримує вироблені в Україні, ввозить в Україну легкі та важкі дистиляти, скраплений газ і бутан для використання як сировини для виробництва етилену в межах:

обсягів щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну легких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену, згідно з додатком 1;

обсягів щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену, згідно з додатком 2;

обсягів щорічних квот на ввезення в Україну скрапленого газу та бутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену, згідно з додатком 3.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 21Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 299

ОБСЯГИ
щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну легких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену

Код згідно з УКТЗЕД

Квота, тис. літрів

2710121110

1 170 000

2710121120

1 170 000

2710121190

1 170 000

Примітка.

Сумарний обсяг щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну легких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710121110, 2710121120, 2710121190, та важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710193101, 2710193110, 2710193120, 2710193130, становить не більше 1170000 тис. літрів.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 від 09.08.2017}


Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 299

ОБСЯГИ
щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену

I. Обсяги щорічних квот на відвантаження важких дистилятів

Код згідно з УКТЗЕД

Квота, тис. літрів

2710193130

985 000

II. Обсяги щорічних квот на ввезення в Україну важких дистилятів

Код згідно з УКТЗЕД

Квота, тис. літрів

2710193101

985 000

2710193110

985 000

2710193120

985 000

Примітка.

Сумарний обсяг щорічних квот на відвантаження, ввезення в Україну легких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710121110, 2710121120, 2710121190, та важких дистилятів, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2710193101, 2710193110, 2710193120, 2710193130, становить не більше 1170000 тис. літрів.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 від 09.08.2017}


Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2017 р. № 299

ОБСЯГИ
щорічних квот на ввезення в Україну скрапленого газу та бутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену

Код згідно з УКТЗЕД

Квота, тис. літрів

2711121100

1 070 000

2711121900

1 070 000

2711129100

1 070 000

2711129300

1 070 000

2711129400

1 070 000

2711129700

1 070 000

2711131000

1 070 000

2711133000

1 070 000

2711139100

1 070 000

2711139700

1 070 000

2711140000

1 070 000

2711190000

1 070 000

2901100010

1 070 000

Примітка.

Сумарний обсяг щорічних квот на ввезення в Україну скрапленого газу та бутану, що використовуються як сировина для виробництва етилену за кодами згідно з УКТЗЕД 2711121100, 2711121900, 2711129100, 2711129300, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711133000, 2711139100, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2901100010, становить не більше 1070000 тис. літрів.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 від 09.08.2017}
вверх