Документ 297-2015-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 11.10.2017, основание - 747-2017-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 березня 2015 р. № 297-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ № 747-р від 11.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері безпеки на морському та річковому транспорті

Схвалити розроблені Міністерством інфраструктури плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству інфраструктури:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням із Міністерством юстиції та Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2015 р. № 297-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Регламент (ЄС) № 725/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 р. про посилення безпеки суден та портових споруд (Офіційний вісник ЄС, L 129, 29 квітня 2004 р., с. 6-91).

2. Регламент (ЄС) № 336/2006 Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 р. про імплементацію Міжнародного кодексу з управління безпекою в рамках Співтовариства та скасування Регламенту Ради (ЄС) № 3051/95 (Офіційний вісник ЄС, L 64, 4 березня 2006 р., с. 1-36).

3. Директива 2002/59/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2002 р., що засновує систему Співтовариства з нагляду за рухом суден та інформування і скасовує Директиву Ради 93/75/ЄЕС (Офіційний вісник ЄС, L 208, 5 серпня 2002 р., с. 10-27).

4. Директива 2009/45/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 6 травня 2009 р. стосовно правил та стандартів безпеки для пасажирських суден (Офіційний вісник ЄС, L 163, 25 червня 2009 р., с. 1-190).

5. Директива 2009/16/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р. стосовно контролю держави порту (Офіційний вісник ЄС, L 131, 28 травня 2009 р., с. 57-100).вверх