Документ 295-2019-п, действует, текущая редакция — Принятие от 03.04.2019
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 09.04.2019. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 квітня 2019 р. № 295
Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 і від 18 грудня 2018 р. № 1117

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 35, ст. 1223), і Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 “Деякі питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 295

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2018 р. № 283 і від 18 грудня 2018 р. № 1117

1. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання первинної медичної допомоги населенню, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283:

1) пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

“Реєстрація бюджетних зобов’язань НСЗУ та оплата послуг первинної медичної допомоги за договором про медичне обслуговування населення здійснюються на підставі договорів про медичне обслуговування населення та зведеного реєстру звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг, поданого НСЗУ до органів Казначейства за формою згідно з додатком. Інші підтвердні документи не подаються до органів Казначейства.”;

2) доповнити Порядок додатком такого змісту:


“Додаток
до Порядку

ЗВЕДЕНИЙ РЕЄСТР
звітів (рахунків) надавачів медичних послуг про обсяг наданих послуг”.

2. В абзаці третьому пункту 5 та абзаці першому пункту 11 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117, цифри і слово “30 червня” замінити цифрами і словом “31 березня”.вверх