Документ 2947-XII, предыдущая редакция — Редакция от 01.09.2001, основание - 2341-III
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Кримінального
і Кримінально-процесуального кодексів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст.120 )
( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131 - набуває чинності з 01.09.2001 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності з 01.09.2001 )
II. Внести до Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) такі доповнення:
1. Пункт 2 статті 34 після слова і цифр "статтями 78-80"
доповнити цифрами "80-1". 2. Частину третю статті 112 після слова і цифр "статтями 80"
доповнити цифрами "80-1".
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 28 січня 1993 року
N 2947-XIIвверх