Документ 2942-X, текущая редакция — Редакция от 19.11.2012, основание - 4651-VI

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про доповнення Кримінального кодексу
Української РСР статтею 224-1 і внесення
зміни до статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1982, N 1, ст. 2 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88 }

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
( Стаття 1 втратила чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )
2. Встановити, що попереднє слідство в справах про злочини,
передбачені статтею 224-1 Кримінального кодексу Української РСР,
провадиться слідчими органів внутрішніх справ.
{ Абзац другий статті 2 втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 24 грудня 1981 р.
N 2942-Xвверх