Документ 294-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 28.11.2002
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.12.2002. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 7 Закону України
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку
молоді в Україні"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 4, ст.33 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Третє речення частини четвертої статті 7 Закону України
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 27, ст. 211) викласти в такій редакції: "Послуги, які надаються
незайнятій молоді молодіжними центрами праці, можуть фінансуватися
за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття відповідно до
укладених угод".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України протягом місяця привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 294-IVвверх