Документ 2927-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 13.01.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 04.08.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.304 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р.,
N 31, ст. 268) такі зміни:
1) у назві та абзаці першому частини першої статті 4 слово
"діяльність" у всіх відмінках замінити словами "професійна
діяльність" у відповідному відмінку;
2) пункт 9 частини другої статті 7 викласти в такій редакції:
"9) у встановленому нею порядку видає, переоформлює, зупиняє
дію або анулює ліцензії на провадження професійної діяльності на
ринку цінних паперів та видає дублікати і копії таких ліцензій";
3) пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції:
"3) встановлювати за погодженням з Кабінетом Міністрів
України розмір плати за видачу ліцензій на провадження професійної
діяльності на ринку цінних паперів, їх дублікатів і копій,
переоформлення зазначених ліцензій та за видачу сертифікатів на
право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в
Україні і їх дублікатів, а також за реєстрацію документів та
надання відповідної інформації на запит юридичних і фізичних осіб,
яка зараховується до Державного бюджету України".
2. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2927-VIвверх