Документ 2919-IV, действует, текущая редакция — Принятие от 22.09.2005
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 13.10.2005. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 17 Закону України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців"
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 1, ст.11 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Абзац четвертий частини другої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263) доповнити словами "(крім об'єднань громадян)".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Закони, інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
     3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк після опублікування цього Закону:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                    В.ЮЩЕНКО 
м. Київ, 22 вересня 2005 року
N 2919-IVвверх