Документ 2913-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 11.01.2011
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 08.02.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 61 Сімейного
кодексу України щодо об'єктів права спільної
сумісної власності подружжя
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 31, ст.298 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Статтю 61 Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) доповнити
частиною п'ятою такого змісту:
"5. Об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є
житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок
приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка,
набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із
земель державної або комунальної власності, у тому числі
приватизації".
2. Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 11 січня 2011 року
N 2913-VIвверх