Документ 291-IV, первая редакция — Принятие от 28.11.2002
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо звільнення від обкладення митом предметів, які
вивозяться (пересилаються) громадянами за митний
кордон України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 4, ст.32 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Пункт "в" статті 3 Закону України "Про звільнення від
обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються)
громадянами за митний кордон України" ( 163/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 114) після слів
"та виробів з них" доповнити словами "(крім пам'ятних та ювілейних
монет України)".
2. Частину другу статті 251 Митного кодексу України ( 92-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288)
викласти в такій редакції:
"Вивезення дорогоцінних металів (за винятком банківських
металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних
металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також
культурних цінностей з метою їх відчуження дозволяється у порядку,
що визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок вивезення
банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із
дорогоцінних металів визначається Національним банком України".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Пункт 2 розділу I, яким вноситься зміна до статті 251 Митного
кодексу України ( 92-15 ), набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 28 листопада 2002 року
N 291-IVвверх