Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"
Распоряжение Кабинета Министров Украины; План от 01.06.2002289-р
Документ 289-2002-р, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 15.03.2006, основание - 292-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 1 червня 2002 р. N 289-р
Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ
N 292 ( 292-2006-п ) від 15.03.2006 }
Про затвердження уточненого плану
розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"

На зміну розпорядження Кабінету Міністрів України від
26 липня 2001 р. N 306 ( 306-2001-р ) затвердити прийнятий
комісією з приватизації ВАТ "Укртелеком" уточнений план розміщення
акцій ВАТ "Укртелеком" (додається).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2002 р. N 289-р
УТОЧНЕНИЙ ПЛАН
розміщення акцій ВАТ "Укртелеком"

ВАТ "Укртелеком" є правонаступником УДПЕЗ "Укртелеком".
Статутний фонд - 4681562 тис.гривень.
Номінальна вартість однієї акції - 0,25 гривні.
Вид акцій: прості, іменні.
Кількість акцій - 18726248 тисяч.
Форма випуску акцій - документарна.
------------------------------------------------------------------------------ Спосіб розміщення|Термін розміщення | Кількість |Вартість акцій,| Частка у |--------------------| акцій | тис. гривень |статутному |початок |закінчення | | | фонді, | | | | | відсотків ------------------------------------------------------------------------------ Закріплення у 9363124001 2340781,00025 50+1 акція державній
власності
Пільговий продаж
акцій, усього 1 жовтня 1 лютого 1336561572 334140,393 7,14 2001 р. 2002 р. у тому числі:
працівникам реалізовано 371750935 92937,73375 1,99 підприємства,
майно
якого
приватизується
іншим громадянам, -"- 50828992 12707,248 0,27 які мають право
на пільгове
придбання акцій
керівникам -"- 913981645 228495,41125 4,88 підприємства, які
мають право на
додаткове
придбання акцій
Продаж на 8026562427 2006640,60675 42,86 відкритих торгах
Усього 18726248000 4681562 100вверх