Про внесення змін до статті 195-1 Кримінального кодексу Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 16.12.19812883-X
Документ 2883-X, утратил силу, текущая редакция — Утрата силы от 01.09.2001, основание - 2341-III

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 -
набуває чинності з 01.09.2001 )
Про внесення змін до статті 195-1
Кримінального кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1981, N 52, ст. 882 )
( Указ затверджено Законом
N 3739-X ( 3739-10 ) від 09.07.1982, ВВР, 1982, N 29, ст. 443 )
Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня
1981 року "Про кримінальну відповідальність іноземних громадян і
осіб без громадянства за злісне порушення правил перебування в
СРСР і транзитного проїзду через територію СРСР" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до статті 195-1 Кримінального кодексу
Української РСР ( 2002-05 ), виклавши її в такій редакції:
"С т а т т я 195-1. Порушення іноземними громадянами і
особами без громадянства правил
перебування в СРСР і транзитного
проїзду через територію СРСР
Злісне порушення іноземними громадянами і особами без
громадянства правил перебування в СРСР, тобто проживання без
документів на право проживання в СРСР або проживання за недійсними
документами, недодержання встановленого порядку реєстрації або
прописки чи пересування і вибору місця проживання, ухилення від
виїзду після закінчення визначеного їм строку перебування, а також
недодержання правил транзитного проїзду через територію СРСР, якщо
раніше ці особи за порушення зазначених правил були протягом року
піддані адміністративному стягненню, - карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до
двохсот карбованців".
2. Цей Указ вводиться в дію з 1 січня 1982 року.

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР О.ВАТЧЕНКО
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 16 грудня 1981 р.
N 2883-Xвверх