Документ 287-2012-п, действует, текущая редакция — Редакция от 29.05.2015, основание - 301-2015-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2012 р. № 287
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 і від 2 червня 2003 р. № 828

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 29, ст. 1475; 2002 р., № 47, ст. 2137; 2003 р., № 23, ст. 1056; 2004 р., № 50, ст. 3283; 2006 р., № 42, ст. 2815; 2007 р., № 37, ст. 1465; 2008 р., № 41, ст. 1356, № 100, ст. 3336) і від 2 червня 2003 р. № 828 “Про заходи щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 23, ст. 1056; 2006 р., № 42, ст. 2815; 2008 р., № 100, ст. 3336) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. № 287

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 і від 2 червня 2003 р. № 828

1. У Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262:

1) в абзаці третьому пунктів 2 і 12 слова “з питань боротьби з корупцією” замінити словами “з питань запобігання і протидії корупції та виконання Закону України “Про державну службу”;

2) в абзаці третьому пункту 15 слова “з питань боротьби з корупцією в Київському національному університеті внутрішніх справ та Академії управління МВС” замінити словами “з питань запобігання і протидії корупції в Національній академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг”;

3) у тексті Порядку слово “Головдержслужба” в усіх відмінках замінити словом “Нацдержслужба” у відповідному відмінку, а слово “Мінекономіки” - словом “Мінекономрозвитку”.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 301 від 14.05.2015}вверх