Документ 286-XIV, действует, текущая редакция — Принятие от 01.12.1998
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 20.12.1998. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною
і Республікою Болгарія
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 1, ст.3 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Консульську Конвенцію між Україною і Республікою Болгарія
( 100_010 ), підписану від імені України 24 липня 1996 року в
місті Софія, ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО
м. Київ, 1 грудня 1998 року
N 286-XIVвверх