Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постановление Кабинета Министров Украины от 07.03.1998283
Документ 283-98-п, текущая редакция — Редакция от 03.01.2013, основание - 1209-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 березня 1998 р. N 283
Київ
Про внесення змін та доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1548 ( 1548-98-п ) від 28.09.98
N 303 ( 303-99-п ) від 01.03.99
N 1630 ( 1630-99-п ) від 06.09.99
N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000
N 1177 ( 1177-2002-п ) від 17.08.2002
N 1177 ( 1177-2005-п ) від 07.12.2005
N 1144 ( 1144-2012-п ) від 05.12.2012
N 1193 ( 1193-2012-п ) від 26.12.2012
N 1209 ( 1209-2012-п ) від 19.12.2012 }

З метою впорядкування використання позабюджетних коштів,
одержаних органами виконавчої влади у зв'язку із здійсненням ними
своїх функціональних повноважень, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Затвердити зміни та доповнення, що вносяться до деяких
постанов Кабінету Міністрів України (додаються).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 березня 1998 р. N 283
Зміни та доповнення
до деяких постанов Кабінету Міністрів України

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 303
( 303-99-п ) від 01.03.99 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1209
( 1209-2012-п ) від 19.12.2012 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1193
( 1193-2012-п ) від 26.12.2012 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1144
( 1144-2012-п ) від 05.12.2012 }

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 вересня 1993
р. N 703 ( 703-93-п ) "Питання Фонду державного майна" пункт 3
визнати таким, що втратив чинність.

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1630
( 1630-99-п ) від 06.09.99 }

{ Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 }

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2002-п ) від 17.08.2002 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 }

{ Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 1548
( 1548-98-п ) від 28.09.98 }

12. У пункті 10 постанови Кабінету Міністрів України від 17
листопада 1997 р. N 1287 ( 1287-97-п ) "Про державну реєстрацію
друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та
розміри реєстраційних зборів":
абзац перший викласти у такій редакції:
"10. Кошти, одержані за видачу свідоцтв про державну
реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації
та проведення державної реєстрації (перереєстрації) інформаційного
агентства як суб'єкта інформаційної діяльності, сплачуються
відповідно до пунктів 5 і 7 цієї постанови і зараховуються до
державного бюджету";
із абзацу другого виключити слова "передбачивши в них порядок
використання коштів, які залишаються в розпорядженні реєструючого
органу".вверх