Документ 282/95-ВР, действует, текущая редакция — Редакция от 01.05.2016, основание - 889-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів
України щодо відповідальності посадових осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 29, ст.216 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 283/95-ВР від 11.07.95,
ВВР, 1995, N 29, ст.217 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексами
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,
N 11-12, N 13, ст.88
Законом
N 889-VIII ( 889-19 ) від 10.12.2015, ВВР, 2016, N 4, ст.43 }

З метою посилення відповідальності за злочинні дії посадових
осіб Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:

{ Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III
( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 }

{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI
( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

III. У тексті Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 , 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122) слова "службова особа" в
усіх відмінках замінити словами "посадова особа" у відповідних
відмінках.

{ Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 889-VIII
( 889-19 ) від 10.12.2015 }

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ , 11 липня 1995 року
N 282/95-ВРвверх