Про утворення Робочої групи з підготовки та проведення Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини
Распоряжение Президента Украины; Состав коллегиального органа от 16.09.2011282/2011-рп
Документ 282/2011-рп, текущая редакция — Принятие от 16.09.2011

                                                          
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про утворення Робочої групи з підготовки
та проведення Всеукраїнської наради з питань
захисту прав дитини

З метою організації та проведення Всеукраїнської наради з
питань захисту прав дитини, відповідно до пункту 28 частини першої
статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ):
1. Утворити Робочу групу з підготовки та проведення
Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини (далі - Робоча
група).
2. Призначити ПАВЛЕНКА Юрія Олексійовича - Уповноваженого
Президента України з прав дитини - керівником Робочої групи.
3. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).
4. Надати керівникові Робочої групи право залучати в
установленому порядку до роботи Робочої групи працівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних
органів, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх
керівниками).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 16 вересня 2011 року
N 282/2011-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 16 вересня 2011 року N 282/2011-рп
СКЛАД
Робочої групи з підготовки та проведення
Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини

ПАВЛЕНКО - Уповноважений Президента України Юрій Олексійович з прав дитини, керівник Робочої групи
ДОМБРОВСЬКИЙ - начальник Головного управління захисту Сергій Володимирович прав і свобод громадян та інтересів
держави Генеральної прокуратури України
(за згодою)
ДРОЗДОВА - заступник Міністра соціальної Лідія Миколаївна політики України
ДУКА - заступник Голови Державної пенітенціарної
Олександр Олексійович служби України
ЖЕБРОВСЬКИЙ - заступник Міністра освіти і науки, Борис Михайлович молоді та спорту України
ЛАЗАРЕВ - начальник Головного штабу Анатолій Анатолійович Міністерства внутрішніх справ України
МОІСЕЄНКО - перший заступник Міністра охорони Раїса Олександрівна здоров'я України
ПАНЧЕНКО - директор Департаменту конституційного, Аліна Михайлівна адміністративного та соціального
законодавства Міністерства юстиції України
РИБАК - заступник Міністра фінансів України. Сергій Олександрович

Глава Адміністрації
Президента України С.ЛЬОВОЧКІНвверх