Документ 2808-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 21.12.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 05.01.2011. Посмотреть в истории? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких законів України щодо запобігання
та протидії корупції
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 25, ст.188 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Визнати такими, що втратили чинність:
 
     Закон України "Про засади запобігання та протидії корупції" ( 1506-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 691; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205);
 
     Закон України "Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень" ( 1507-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 45, ст. 692; 2010 р., N 9, ст. 87, N 20, ст. 205, N 29, ст. 392);
 
     Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення" ( 1508-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699; 2010 р., N 9, ст. 87).
 
     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 21 грудня 2010 року
N 2808-VIвверх