Документ 280-2016-п, действует, текущая редакция — Принятие от 30.03.2016
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 22.04.2016. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 30 березня 2016 р. № 280
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 1, ст. 21, № 90, ст. 3320; 2015 р., № 16, ст. 413, № 50, ст. 1601) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 17ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 280

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212

1. У назві та пункті 1 постанови слова “та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” виключити.

2. У Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” виключити;

2) у пункті 1 слова “, обміну відомостями між Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр)” виключити;

3) у пункті 2:

у підпункті 1 слова “, технічну підтримку обміну відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром” виключити;

у підпункті 6:

абзац перший виключити;

в абзаці другому слова “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” замінити словами “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”;

4) розділи “Свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки, місцевого осередку із статусом юридичної особи та свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації” та “Обмін відомостями між Реєстром та Єдиним державним реєстром” виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 2016 р. № 280

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 1998 р. № 356 “Про порядок справляння і розміри реєстраційного збору за державну реєстрацію торгово-промислових палат” (Офіційний вісник України, 1998 p., № 12, ст. 456).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1017 “Питання державної реєстрації творчих спілок” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 27, ст. 998).

3. Пункти 10, 16 змін і доповнень, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питання визначення джерел фінансування органів державної влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 501 (Офіційний вісник України, 2000 p., № 12, ст. 457).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 р. № 840 “Про реалізацію статей 9, 11 Закону України “Про політичні партії в Україні” (Офіційний вісник України, 2001 p., № 29, ст. 1319).

5. Пункти 9 і 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 р. № 633 “Деякі питання діяльності Державної реєстраційної служби” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 45, ст. 1850).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 797 “Про затвердження зразка свідоцтва про державну реєстрацію торгово-промислової палати” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 57, ст. 2289).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1209 “Про реєстрацію символіки громадського об’єднання” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 1, ст. 18).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 р. № 1193 “Про затвердження зразків свідоцтв про реєстрацію громадського об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 99, ст. 4010).

9. Пункти 3, 4 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 р. № 839 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 86, ст. 2881).вверх