Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937
Постановление Кабинета Министров Украины от 31.01.201828
Документ 28-2018-п, действует, текущая редакция — Принятие от 31.01.2018
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 03.02.2018. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 січня 2018 р. № 28
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937 “Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці” (Офіційний вісник України, 2007 p., № 53, ст. 2160; 2015 р., № 100, ст. 3442; 2016 р., № 91, ст. 2963) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2018 р. № 28

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937

1. У вступній частині постанови слова і цифри “підпункту 2 пункту 2” замінити словом і цифрами “пункту 2-2”.

2. У Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. За наявності не менш як половини стажу роботи, яка дає право на призначення пільгової пенсії, вік виходу на пенсію зменшується у порядку, передбаченому абзацами двадцять четвертим - двадцять сьомим пункту 2 частини другої статті 114 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.”;

2) у пункті 4 слова і цифри “підпункту 2 пункту 2” замінити словом і цифрами “пункту 2-2”.вверх