Документ 2798-IV, действует, текущая редакция — Редакция от 05.10.2016, основание - 1404-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких
законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 42, ст.464 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 42 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44,
ст. 356) слово "позовом" замінити словом "заявою".
2. У Законі України "Про нотаріат" ( 3425-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):
1) у статті 60:
перше речення частини першої після слів "за повідомленням
підприємств, установ, організацій, громадян або" доповнити словами
"на підставі рішення суду про оголошення фізичної особи померлою
чи";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У разі одержання від суду рішення про оголошення фізичної
особи померлою державний нотаріальний архів передає це рішення
державній нотаріальній конторі за місцем відкриття спадщини для
вжиття заходів з охорони спадкового майна. Якщо у відповідному
населеному пункті немає державної нотаріальної контори, таке
рішення передається державним нотаріальним архівом до виконавчого
комітету сільської, селищної чи міської ради";
2) статтю 92 доповнити частиною другою такого змісту:
"У разі пред'явлення нотаріусу для вчинення протесту векселя,
щодо якого постановлено судом ухвалу про заборону будь-яких
операцій за ним, нотаріус зобов'язаний повідомити відповідний суд
про пред'явлення такого векселя для вчинення протесту".
3. У частині другій статті 6 Закону України "Про міжнародний
комерційний арбітраж" ( 4002-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 25, ст. 198; 2003 р., N 30, ст. 247) слова
"Апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами
областей, міст Києва і Севастополя" замінити словами "районними,
районними у містах, міськими та міськрайонними судами".

{ Пункт 4 розділу І втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

II. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про
визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів"
( 2860-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10,
ст. 76).
III. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 6 вересня 2005 року
N 2798-IVвверх