Документ 278-2015-п, действует, текущая редакция — Принятие от 14.05.2015
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 28.05.2015. Посмотреть в истории? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р. № 278
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672 та від 11 грудня 1999 р. № 2263

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672 “Про затвердження зразків і описів гербових печаток, малих гербових печаток, печаток без зображення Державного Герба України, бланків і табличок обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1220 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3373) і від 28 листопада 2012 р. № 1092 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3685), та від 11 грудня 1999 р. № 2263 “Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2456; 2007 р., № 83, ст. 3072) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2015 р. № 278

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672 та від 11 грудня 1999 р. № 2263

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1995 р. № 672:

1) у назві, пунктах 1 і 2 постанови слова “бланків і” виключити;

2) пункт 3 виключити;

3) додатки № 8-10 до постанови виключити.

2. Абзац перший пункту 28 Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2263, викласти в такій редакції:

“28. Організація роботи з документами у місцевій держадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).”.вверх