Документ 276_086, действует, текущая редакция — Ратификация от 02.10.2012, основание - 5298-VI
( Последнее событие — Всупление в силу для Украины международного договора, произошло 04.12.2012, основание - v3667321-12. Посмотреть в истории? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 і 2007 року), проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)"


Дата підписання:

30.12.2011


Дата ратифікації Україною:

02.10.2012


Дата набрання чинності для України:

04.12.2012

{Угоду ратифіковано Законом № 5298-VI від 02.10.2012}

Кабінет Міністрів України

та

Уряд Федеративної Республіки Німеччина -

в дусі існуючих дружніх зв'язків між Україною і Федеративною Республікою Німеччина,

прагнучи до зміцнення і поглиблення цих дружніх зв'язків шляхом партнерського фінансового співробітництва,

усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою цієї Угоди,

маючи намір сприяти соціальному та економічному розвитку в Україні,

посилаючись на Заключний протокол міжурядових переговорів від 15 грудня 2006 року про фінансове та технічне співробітництво на 2006 рік та на Заключний протокол міжурядових переговорів від 12 грудня 2007 року про фінансове та технічне співробітництво на 2007 рік

домовилися про таке:

Стаття 1

(1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінету Міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва Уряди, можливість отримати від Кредитної Установи для Відбудови (KfW) позику у розмірі до 18000000 євро (вісімнадцяти мільйонів євро) для проекту змішаного фінансування "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)", якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння в рамках політики задля розвитку та є прийнятним для отримання банківської підтримки. Загальні обсяги фінансування проекту складуть до 65500000 євро (шістдесяти п'яти мільйонів п'ятиста тисяч євро).

(2) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові Міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва Уряди, можливість додатково отримати для проекту, зазначеного в пункті 1, у складі кредиту змішаного фінансування в рамках фінансового співробітництва позику від KfW на суму до 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонів євро). Передумовою для цього має бути, серед іншого, підтвердження наявності міжнародно визнаного експортно-кредитного страхування. У зв'язку з цим Уряд Федеративної Республіки Німеччина в рамках чинних у Федеративній Республіці Німеччина внутрішньодержавних директив та за наявності передумов для покриття кредитних ризиків принципово готовий взяти на себе фінансово-кредитні поручительства у розмірі до 25000000 євро (двадцяти п'яти мільйонів євро) для уможливлення залучення німецького експортно-кредитного страхування.

(3) Проект, зазначений у пункті 1, може бути замінений іншими проектами за взаємним погодженням між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина.

(4) Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина в пізніший період часу надаватиме Кабінету Міністрів України можливість отримати від KfW подальші позики або гранти для підготовки проекту, зазначеного у пункті 1, або подальші гранти для супровідних заходів, необхідних для реалізації зазначеного у пункті 1 проекту, то застосовуватимуться положення цієї Угоди.

(5) На додаток до кредитних коштів, асигнованих у рамках двостороннього фінансового співробітництва для фінансування проекту, зазначеного у пункті 1, Європейським Співтовариством надано для KfW мандат на використання грантових коштів у розмірі 1800000 євро (один мільйон вісімсот тисяч євро) зі свого Довірчого фонду Інвестиційного інструменту сусідства (NIF Trust Fund) з метою фінансування послуг консультанта для підтримки цього проекту.

Стаття 2

(1) Використання сум, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 1 та статті 5, умови, за яких вони надаються, та порядок укладення контрактів на поставку товарів та послуг визначаються у кредитній угоді, що укладається між Кабінетом Міністрів України або іншим позичальником, обраним спільно Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина, і KfW. Така кредитна угода підпадає під дію чинного законодавства Федеративної Республіки Німеччина, погодженню з Кабінетом Міністрів України та, між іншим, передбачає: арбітражне врегулювання суперечок відповідно до регламенту Міжнародної торгівельної палати (МТП), відмову від імунітету в суді, як це передбачено такою кредитною угодою, та, у разі якщо позичальником виступає Кабінет Міністрів України, - що його дії з укладення та виконання такої кредитної угоди вважатимуться приватними, а не публічними. При цьому мають застосовуватися Керівні принципи щодо розміщення підрядів на поставки та послуги у рамках фінансового співробітництва з країнами, що розвиваються (опубліковані KfW у травні 2007 року, зі змінами у жовтні 2010 року), та Керівні принципи щодо призначення консультантів у рамках фінансового співробітництва з країнами, що розвиваються (опубліковані KfW у червні 2008 року, зі змінами у серпні 2010 року).

(2) Зобов'язання щодо надання зазначеної у пункті 1 статті 1 суми у розмірі до 18000000 євро втрачає чинність, якщо протягом терміну у вісім років після року прийняття зобов'язання щодо асигнувань не буде укладено кредитну угоду, зазначену у пункті 1 цієї статті. Стосовно цієї суми термін закінчується після 31 грудня 2015 року.

(3) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде позичальником, гарантуватиме KfW здійснення всіх платежів у євро на виконання зобов'язань позичальника на основі кредитної угоди, що укладатиметься згідно з пунктом 1.

Стаття 3

(1) KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням кредитної угоди, зазначеної у пункті 1 статті 2.

(2) Товари та операції з ними, роботи та послуги, що фінансуються за рахунок грантових коштів, визначених у пункті 5 Статті 1, не обкладаються митом, митними зборами та будь-якими іншими податками та зборами, що застосовуються на території України.

Стаття 4

Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та повітряним транспортом, що пов'язані з наданням позики, Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає жодних заходів, що виключають або затруднюють рівноправну участь транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки Німеччина, та надає у разі необхідності дозволи, потрібні для участі цих підприємств.

Стаття 5

(1) Позики і гранти, передбачені пунктом 1 статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) від 26 березня 2008 року для проекту "Енергоефективність I", будуть перепрограмовані у загальній сумі до 17500000 євро (сімнадцяти мільйонів п'ятисот тисяч євро) і додатково використані для зазначеного в пункті 1 статті 1 проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)", якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що він заслуговує на сприяння, та відтак надаватимуться у вигляді позик.

(2) Позики і гранти, передбачені підпунктом c) підпункту 1 та підпунктом c) підпункту 2 пункту 1 статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 20 лютого 2004 року для проекту "Підтримка ефективного використання енергії малими та середніми підприємствами України", будуть перепрограмовані повністю у сумі до 5000000 євро (п'яти мільйонів євро) і так само додатково використані для зазначеного в пункті 1 статті 1 проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)", якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що він заслуговує на сприяння, та відтак надаватимуться у вигляді позик.

(3) Пункт 2 статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) від 26 березня 2008 року, а також пункт 2 і підпункт 1 пункту 3 статті 1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року) від 27 грудня 2006 року втрачають чинність.

(4) Положення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво від 20 лютого 2004 року, Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року) від 27 грудня 2006 року, та Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) від 26 березня 2008 року діють також стосовно проекту, зазначеного в пункті 1 статті 1.

Стаття 6

Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Федеративної Республіки Німеччина повідомлення Кабінету Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Визначальним є день надходження повідомлення.

Укладено в м. Київ 30 грудня 2011 року у двох примірниках, кожний українською та німецькою мовами, при цьому обидва тексти мають однакову силу.

За
Кабінет Міністрів України

(підпис)


За Уряд
Федеративної Республіки Німеччина

(підпис)вверх