Документ 276_075, действует, текущая редакция — Редакция от 30.12.2011, основание - 276_086

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Федеративної Республіки Німеччина
про фінансове співробітництво
(асигнування 2006 року)
{ Угоду ратифіковано Законом
N 624-VI ( 624-17 ) від 29.10.2008 }
{ Зміни до Угоди додатково див.
у Угоді ( 276_086 ) від 30.12.2011 }

Дата підписання: 26.03.2008 Дата ратифікації Україною: 29.10.2008 Дата набрання чинності для України: 05.11.2008
Кабінет Міністрів України
та
Уряд Федеративної Республіки Німеччина
в дусі існуючих дружніх зв'язків між Україною і Федеративною
Республікою Німеччина,
прагнучи до зміцнення і поглиблення цих дружніх зв'язків
шляхом партнерського фінансового співробітництва,
усвідомлюючи, що збереження зазначених зв'язків є основою
цієї Угоди,
маючи намір сприяти соціальному та економічному розвитку в
Україні,
посилаючись на Заключний протокол міжурядових переговорів з
Фінансового та Технічного співробітництва між Міністерством
економіки України та Федеральним міністерством економічного
співробітництва та розвитку Федеративної Республіки Німеччина на
2006 рік, проведених 15 грудня 2006 р.,
домовились про таке:
Стаття 1
(1) Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові
Міністрів України або іншим бенефіціарам, яких мають спільно
вибрати Кабінет Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки
Німеччина, можливість отримати від "Kreditanstalt fur Wiederaufbau
(KfW)" - Кредитної Установи для Відбудови (далі - "KfW") такі
суми:
1. Позики на суму до 16 500 000 євро (шістнадцяти мільйонів
п'ятисот тисяч євро), (умови: термін погашення - 40 років, у тому
числі пільговий період - 10 років; процентна ставка - 0,75%
річних; на невиплачені суми позики нараховуються комісійні за
згоду на їх надання - 0,25% річних; витрати по перерахуванню та
трансферту коштів будуть визначатися договорами, що укладатимуться
відповідно до пункту 1 статті 2 цієї Угоди) для проекту
"Енергоефективність I", якщо після перевірки, проведеної за
дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина, буде
встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння;
2. Гранти на супровідні заходи, необхідні для реалізації
проекту, зазначеного у підпункті 1 проекту та опікування ним, на
суму до 1 000 000 євро (одного мільйона євро).
(2) Крім того, Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає
Кабінетові Міністрів України або під гарантію Кабінету Міністрів
України іншому позичальнику, якого мають спільно вибрати Кабінет
Міністрів України та Уряд Федеративної Республіки Німеччина,
можливість отримати:
1. додатково до сум, зазначених у пункті 1 цієї статті,
позики KfW на суму до 100 000 000 євро (ста мільйонів євро) у
рамках офіційної співпраці задля економічного розвитку та при
наявності гарантійного забезпечення. Зазначені позики
використовуватимуться для надання кредитів змішаного фінансування
або пакетних кредитів у межах цієї Угоди про фінансове
співробітництво. Ці позики передбачаються для фінансування заходів
у сфері енергоефективності. Умови надання позик визначатимуться
кредитними договорами, що укладатимуться між кредитором,
позичальником та виконавцем проекту.
2. для проекту "Енергоефективність II" пільгову позику KfW,
що надаватиметься у рамках офіційної співпраці задля економічного
розвитку, на суму до 68 000 000 євро (шістдесяти восьми мільйонів
євро), якщо після перевірки, проведеної за дорученням Уряду
Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект
заслуговує на сприяння у рамках співпраці задля економічного
розвитку. Умови надання позик визначатимуться кредитними
договорами, що укладатимуться між кредитором, позичальником та
виконавцем проекту. Цей проект не може бути замінений іншими
проектами.
(3) Проект, зазначений в пункті 1 цієї статті, може бути
замінений іншими проектами за взаємним погодженням між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина.
(4) Якщо Уряд Федеративної Республіки Німеччина надалі
надаватиме Кабінетові Міністрів України можливість отримати від
KfW подальші позики або гранти для підготовки проекту, зазначеного
у пункті 1 цієї статті, або подальші гранти для супровідних
заходів, необхідних для реалізації зазначеного у пункті 1 проекту
та опікування ним, то застосовуватимуться положення цієї Угоди.
(5) Якщо гранти, надані згідно з підпунктом 2 пункту 1 цієї
статті для підготовчих і супровідних заходів, не використовуються
для таких заходів, то вони трансформуються в позики згідно з
умовами, зазначеними в підпункті 1 пункту 1 цієї статті.
Стаття 2
(1) Використання сум, зазначених у статті 1, умови, за яких
вони надаються, та порядок розміщення підрядів визначаються в
договорах, що укладаються між бенефіціарами позик і грантів та
KfW, і підлягають правовим приписам, чинним у Федеративній
Республіці Німеччина, та погодженню з Кабінетом Міністрів України.
(2) Зобов'язання про надання сум, зазначених у підпунктах 1 і
2 пункту 1 статті 1, втрачає чинність, якщо протягом терміну у
вісім років після року прийняття зобов'язань щодо асигнувань не
були укладені відповідні договори про позики та гранти. Стосовно
цих сум термін закінчується після 31 грудня 2014 року.
(3) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде
позичальником, гарантуватиме KfW здійснення всіх платежів у євро
на виконання зобов'язань позичальників на основі договорів, що
укладатимуться згідно з пунктом 1 цієї статті.
(4) Кабінет Міністрів України, якщо він сам не буде
бенефіціаром грантів, гарантуватиме KfW задоволення можливих з її
боку претензій на повернення коштів, які можуть виникнути на
основі договорів про фінансування, що укладатимуться згідно з
пунктом 1 цієї статті.
Стаття 3
KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів,
що стягуються в Україні у зв'язку з укладенням і виконанням
договорів, зазначених у статті 2.
Стаття 4
Стосовно перевезень людей і вантажів морським, наземним та
повітряним транспортом, що пов'язані з наданням за цією Угодою
позик і грантів, Кабінет Міністрів України дозволяє пасажирам і
постачальникам вільний вибір транспортних підприємств, не вживає
жодних заходів, що виключають або ускладнюють рівноправну участь
транспортних підприємств - резидентів Федеративної Республіки
Німеччина, та надає у разі необхідності дозволи, потрібні для
участі цих підприємств.
Стаття 5
Ця Угода набуває чинності з дати отримання Урядом
Федеративної Республіки Німеччина письмового повідомлення Кабінету
Міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття нею чинності.
Укладено в м. Київ, 26 березня 2008 р. у двох примірниках,
кожний українською і німецькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Федеративної Республіки Німеччина
(підпис) (підпис)вверх