Документ 2755-III, действует, текущая редакция — Принятие от 04.10.2001
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 26.10.2001. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 43
Гірничого закону України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 6, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац третій частини сьомої статті 43 Гірничого закону
України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 50, ст. 433) викласти у такій редакції:
"пенсіонерам, які пропрацювали на підприємствах з видобутку
(переробки) вугілля, вуглебудівних підприємствах: на підземних
роботах - не менше ніж 10 років для чоловіків і не менше 7 років 6
місяців - для жінок; на роботах, пов'язаних із підземними умовами,
- не менше ніж 15 років для чоловіків і не менше 12 років 6
місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні
діючих шахт чи на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних
та брикетних фабриках - не менше ніж 20 років для чоловіків і не
менше 15 років - для жінок".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
3. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом розробити і привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 жовтня 2001 року
N 2755-IIIвверх