Документ 2752-VI, действует, текущая редакция — Принятие от 02.12.2010
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 06.01.2011. Посмотреть в истории? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про телекомунікації" щодо забезпечення
доступу до кабельної каналізації електрозв'язку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 18, ст.127 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про телекомунікації" ( 1280-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48,
ст. 526; 2010 р., N 38, ст. 504) такі зміни:
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку
термінами такого змісту:
"власник (володілець) кабельної каналізації електрозв'язку -
суб'єкт господарювання, у власності (володінні) якого перебувають
уся інфраструктура кабельної каналізації електрозв'язку або окремі
її елементи, набуті на належній правовій підставі, призначені для
забезпечення доступу до телекомунікаційної мережі загального
користування";
"кабельна каналізація електрозв'язку - обладнання та споруди,
призначені для прокладання, монтажу та експлуатаційного
обслуговування кабелів телекомунікацій, що включають трубопроводи
(канали кабельної каналізації), закладні та оглядові пристрої в
колодязях, кабельних шафах, шахтах, колекторах, мостах, естакадах,
тунелях, будівлях, а також приміщення для вводу кабелів і
розміщення лінійного обладнання";
"канал кабельної каналізації електрозв'язку - окремо виділені
місця в колекторах, телекомунікаційних колодязях, тунелях,
акведуках, шляхопроводах, на мостах, мостових переходах,
естакадах, трубопроводах, а також інші надземні та підземні
інженерні споруди, що призначені для прокладання або
використовуються для прокладання магістральних, з'єднувальних та
розподільних проводових і оптоволоконних кабелів електрозв'язку, а
також розміщення супутніх лінійних технічних засобів
телекомунікацій";
2) частину другу статті 66 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) тарифи на надання в користування кабельної каналізації
електрозв'язку операторів телекомунікацій".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2752-VIвверх