Документ 2748-XII, текущая редакция — Принятие от 28.10.1992


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про приведення деяких законодавчих актів у
відповідність із Законом України
"Про національні меншини в Україні"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 46, ст.636 )

 
     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про національні меншини в Україні" ( 2494-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Доповнити:
 
     - абзац перший пункту 5 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження" ( 2503-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545), реченням такого змісту: "Громадяни, у національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати в паспорті лише прізвище та ім'я";
 
     - абзац перший пункту 8 Положення про свідоцтво про народження, затвердженого зазначеною Постановою Верховної Ради України ( 2503-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545), реченням такого змісту: "Громадяни, у національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати у свідоцтві про народження дитини лише її прізвище та ім'я".
 
     2. Рекомендувати Президенту України привести його укази у відповідність із Законом України "Про національні меншини в Україні" ( 2494-12 ).

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 28 жовтня 1992 року
N 2748-XIIвверх