Документ 2748-XII, текущая редакция — Принятие от 28.10.1992

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про приведення деяких законодавчих актів у
відповідність із Законом України
"Про національні меншини в Україні"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 46, ст.636 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про національні
меншини в Україні" ( 2494-12 ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити:
- абзац перший пункту 5 Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26
червня 1992 року "Про затвердження положень про паспорт
громадянина України та свідоцтво про народження" ( 2503-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 37, ст.545),
реченням такого змісту: "Громадяни, у національній традиції яких
немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати
в паспорті лише прізвище та ім'я";
- абзац перший пункту 8 Положення про свідоцтво про
народження, затвердженого зазначеною Постановою Верховної Ради
України ( 2503-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 37, ст.545), реченням такого змісту: "Громадяни, у національній
традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають
право записувати у свідоцтві про народження дитини лише її
прізвище та ім'я".
2. Рекомендувати Президенту України привести його укази у
відповідність із Законом України "Про національні меншини в
Україні" ( 2494-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 28 жовтня 1992 року
N 2748-XIIвверх