Документ 273/2007, действует, текущая редакция — Принятие от 05.04.2007
( Последнее событие — Вступление в силу, произошло 17.04.2007. Посмотреть в истории? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про внесення змін до Указу Президента
України від 29 червня 2001 року N 476

Внести до Указу Президента України від 29 червня 2001 року
N 476 ( 476/2001 ) "Про почесні звання України" (зі змінами,
внесеними Указами від 30 квітня 2002 року N 426 ( 426/2002 ), від
21 серпня 2004 року N 963 ( 963/2004 ) та від 21 березня 2006 року
N 244 ( 244/2006 ) такі зміни:
1) у Положенні про почесні звання України, затвердженому
зазначеним Указом ( 476/2001 ):
а) абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
"Почесне звання "Народний артист України", "Народний
архітектор України", "Народний вчитель України", "Народний
художник України" є вищим ступенем відповідного почесного звання
"Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України",
"Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України";
б) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6. Почесне звання "Народний артист України", "Народний
архітектор України", "Народний вчитель України", "Народний
художник України" може присвоюватися, як правило, не раніше ніж
через десять років після присвоєння відповідного почесного звання
"Заслужений артист України", "Заслужений архітектор України",
"Заслужений вчитель України", "Заслужений художник України";
в) пункт 8 після абзацу третього доповнити новим абзацом
такого змісту:
"Народний вчитель України".
У зв'язку із цим абзаци четвертий - тридцять сьомий вважати
відповідно абзацами п'ятим - тридцять восьмим;
г) у пункті 9:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"Народний вчитель України" - вчителям, викладачам та іншим
педагогічним працівникам навчальних закладів системи загальної
середньої освіти всіх типів за видатні досягнення у навчанні і
вихованні учнівської та студентської молоді, що сприяли істотному
зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального
потенціалу українського суспільства і здобули широке громадське
визнання".
У зв'язку із цим абзаци четвертий - тридцять сьомий вважати
відповідно абзацами п'ятим - тридцять восьмим;
абзац десятий викласти в такій редакції:
"Заслужений вчитель України" - вчителям, викладачам та іншим
педагогічним працівникам навчальних закладів системи загальної
середньої освіти всіх типів за досягнення значних успіхів у
навчанні і вихованні учнівської та студентської молоді";
д) пункт 16 після слів "Народний архітектор України"
доповнити словами "Народний вчитель України";
2) в Описі нагрудного знака до почесного звання України,
затвердженому зазначеним Указом ( 476/2001 ):
а) абзац другий викласти в такій редакції:
"Розмір нагрудного знака: ширина - 35 мм, довжина - 45 мм";
б) абзац третій після слів "Народний архітектор України"
доповнити словами "Народний вчитель України".

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2007 року
N 273/2007вверх