Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР
Президія Верховної Ради УРСР; Указ от 17.06.19742718-VIII
Документ 2718-08, предыдущая редакция — Редакция от 17.12.1997, основание - 649/97-ВР
( Внимание! Эта не текущая редакция документа. Перейти к текущей? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про внесення доповнень і змін до деяких
законодавчих актів Української РСР
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1974, N 27, ст. 222 )
( Із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
N 807-XI ( 807-11 ) від 21.08.85
Законами
N 3177-XII ( 3177-12 ) від 05.05.93 N 649/97-ВР ( 649/97-ВР ) від 19.11.97, ВВР, 1998, N 11-12, ст.40 )

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради СРСР від 25
квітня 1974 року "Про посилення боротьби з наркоманією" Президія
Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є:
1. Внести такі доповнення і зміни до Кримінального кодексу
Української РСР ( 2001-05, 2002-05 ):
1) доповнити Кодекс статтями 229-1, 229-2, 229-3, 229-4,
229-5, 229-6, 229-7 такого змісту:
"С т а т т я 229-1. Незаконне виготовлення, придбання,
зберігання, перевозка, пересилка або
збут наркотичних речовин
Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевозка або
пересилка з метою збуту, а так само незаконний збут наркотичних
речовин - карається позбавленням волі на строк до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів,
передбачених статтями 229-2 - 229-5 цього Кодексу, або особливо
небезпечним рецидивістом, а так само якщо предметом цих дій були
наркотичні речовини у великих розмірах,- караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
С т а т т я 229-2. Розкрадання наркотичних речовин
Розкрадання наркотичних речовин - карається позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої. Те саме діяння, вчинене повторно, або за попереднім зговором
групою осіб, або з застосуванням насильства, що не є небезпечним
для життя і здоров'я, або особою, якій зазначені речовини були
ввірені в зв'язку з її службовим станом чи під охорону, а так само
особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
229-1, 229-3 -229-5 цього Кодексу,- карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю чи без такого. Розкрадання наркотичних речовин, вчинене особливо небезпечним
рецидивістом або шляхом розбійного нападу, а так само розкрадання
наркотичних речовин у великих розмірах - карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
С т а т т я 229-3. Посів або вирощування заборонених до
вирощування культур, що містять
наркотичні речовини
Посів або вирощування опійного маку, індійських, південних
маньчжурських чи південних чуйських конопель або інших заборонених
до вирощування культур, що містять наркотичні речовини,- карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1, 229-2, 229-4 і
229-5 цього Кодексу,- караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
С т а т т я 229-4. Організація або держання домів для
вживання наркотичних речовин
Організація або держання домів для вживання наркотичних
речовин чи надання приміщень для тих же цілей - карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
С т а т т я 229-5. Схиляння до вживання наркотичних речовин
Схиляння до вживання наркотичних речовин - карається позбавленням волі на строк до п'яти років. Те саме діяння, вчинене відносно двох чи більше осіб або
неповнолітнього, або особою, раніше судимою за схиляння до
вживання наркотичних речовин, а так само особою, яка раніше
вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-4
цього Кодексу,- карається позбавленням волі на строк до десяти років.
С т а т т я 229-6. Незаконне виготовлення, придбання,
зберігання, перевозка або пересилка
наркотичних речовин без мети збуту
Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевозка або
пересилка наркотичних речовин без мети збуту - карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до одного року. Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-5 цього
Кодексу,- караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
С т а т т я 220-7. Порушення правил виробництва, придбання,
зберігання, обліку, відпуску, перевозки
або пересилки наркотичних речовин
Порушення встановлених правил виробництва, придбання,
зберігання, обліку, відпуску, перевозки або пересилки наркотичних
речовин - карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до одного року з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю чи без такого";
2) в частині другій статті 7-1 Кодексу слова: "вчинене з
метою збуту розкрадання, виготовлення, придбання або зберігання
наркотичних речовин, а так само збут таких речовин (статті 81, 82,
83, 84 і 229)" замінити словами: "розкрадання наркотичних речовин
при обтяжуючих обставинах (стаття 229-2 частини 2 і 3), а так само
збут або вчинене з метою збуту розкрадання, виготовлення,
придбання, зберігання, перевозка або пересилка таких речовин
(статті 229-1 і 229-2)";
3) в пункті 2 частини першої статті 26 Кодексу слова:
"виготовлення, придбання або зберігання наркотичних речовин з
метою збуту, а так само збут таких речовин (стаття 229)" замінити
словами: "розкрадання, виготовлення, придбання, зберігання,
перевозка або пересилка наркотичних речовин з метою збуту, збут
таких речовин (статті 229-1 і 229-2), а так само розкрадання їх
при обтяжуючих обставинах (стаття 229-2 частини 2 і 3)";
4) пункт 3 статті 52-1 Кодексу доповнити словами:
"розкрадання, виготовлення, придбання, зберігання, перевозку або
пересилку з метою збуту або збут наркотичних речовин при
обтяжуючих обставинах; розкрадання наркотичних речовин при
обтяжуючих обставинах (статті 229-1 частина 2 та 229-2 частини 2 і
3)". В тексті цього ж пункту українською мовою слова: "яка була
засуджена" замінити словами: "яка засуджена";
5) з примітки до статті 81 Кодексу виключити слова і цифри:
"а також розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів чи
вибухових речовин (стаття 223)"; доповнити цю примітку після слова
І цифр: "(стаття 223)" словами і цифрами: "розкрадання наркотичних
речовин (стаття 229-2)";
6) примітку до статті 140 Кодексу після слова і цифр:
"(стаття 223)" доповнити словами і цифрами: "розкрадання
наркотичних речовин (стаття 229-2)";
7) частину другу статті 186 Кодексу після слів: "(угон
повітряного судна)" доповнити цифрами і словами: "229-1 (незаконне
виготовлення, придбання, зберігання, перевозка, пересилка або збут
наркотичних речовин), 229-2 (розкрадання наркотичних речовин)". В
цій же частині слово "статтею" замінити словом "статтями";
8) частину першу статті 187 Кодексу після слів: "(угон
повітряного судна)" доповнити цифрами і словами: "229-1 частина 2
(незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевозка,
пересилка або збут наркотичних речовин при обтяжуючих обставинах),
229-2 частина 3 (розкрадання наркотичних речовин, вчинене особливо
небезпечним рецидивістом або шляхом розбійного нападу, а так само
розкрадання наркотичних речовин у великих розмірах)";
9) з статті 208 Кодексу виключити слова: "або схилення
неповнолітніх до вживання наркотичних речовин";
10) статтю 229 Кодексу викласти в такій редакції:
"С т а т т я 229. Виготовлення, придбання, зберігання або
збут отруйних і сильнодіючих речовин
Виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а так
само збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними
речовинами, вчинені без спеціального на те дозволу,- караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до одного року. Порушення встановлених правил виробництва, зберігання,
відпуску, обліку, перевозки, пересилки отруйних і сильнодіючих
речовин, що не є наркотичними речовинами,- карається позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі до ста карбованців";
11) виключити з Кодексу статтю 230.
2. Частину першу статті 112 Кримінально-процесуального
кодексу Української РСР ( 1001-05, 1002-05 ) після цифр "226 -
228" доповнити словами і цифрами "частиною 2 статті 229-5".
Частину другу цієї ж статті після цифр "229" доповнити цифрами і
словами: "229-1, 229-2, 229-3, 229-4, частиною 1 статті 229-5,
229-6, 229-7"; виключити з частини другої цифри "230".

( Стаття 3 втратила чинність на підставі Закону N 3177-XII
( 3177-12 ) від 05.05.93 )

( Стаття 4 втратила чинність на підставі Закону N 649/97-ВР
( 649/97-ВР ) від 19.11.97 )

( Стаття 5 втратила чинність на підставі Указу ПВР N 807-XI
( 807-11 ) від 21.08.85 )

Голова Президії
Верховної Ради Української РСР І.ГРУШЕЦЬКИЙ
Секретар Президії
Верховної Ради Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 17 червня 1974 р.
N 2718-VIIIвверх